Báo Công lý
Thứ Sáu, 19/7/2019

Quỳ Châu-Nghệ An: Sôi nổi đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

26/4/2013 08:29 UTC+7
Trong những ngày này, trên khắp các bản làng của huyện Quỳ Châu-Nghệ An, đi đâu cũng bắt gặp người dân thảo luận sôi nổi về việc lấy ý kiến hộ gia đình vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ai cũng muốn đóng góp sức mình để xây dựng một nhà nước pháp quyền do dân và vì dân, nhất là các già làng, trưởng bản và người hưu trí...

Với ông Lô Xuân Duyệt, bản Bông 2 xã Châu Thuận huyện Quỳ Châu, những thông tin liên quan đến góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không phải bây giờ ông mới được biết. Ngay từ khi TW triển khai, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông đều cập nhật thông tin, nghiên cứu văn bản một cách chi tiết. Và việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến tận hộ gia đình là dịp để những người dân như ông được bày tỏ quan điểm, đóng góp trí tuệ để hoàn thiện đạo luật gốc và cơ bản nhất của đất nước.

Quỳ Châu-Nghệ An: Sôi nổi đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Ông Duyệt (người mặc áo phông xanh) và người dân trong bản đang thảo luận về sủa đổi Hiến pháp năm 1992

Còn đối với ông Hoàng Văn Nhược xã Châu Nga cho rằng: Điều 4 dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã quy định rất rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội thông qua Cương lĩnh, Nghị quyết, công tác cán bộ. Tuy nhiên, cần thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp sửa đổi. Đối với Điều 107 và 112 tại chương VIII cần quy định rõ hơn nhiệm vụ của Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân.  Đối với Điều 120 về thành lập Hội đồng Hiến pháp, đây là thiết chế mới, Hội đồng Hiến pháp cần được tổ chức theo cơ cấu gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả. 

Với ông Lô Xuân Viết, ở khối 3 thị trấn Tân Lạc: Cuốn tài liệu phục vụ lấy ý kiến hộ gia đình về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, với 124 điều, 11 chương đã được ông đọc và nghiên cứu kỹ càng. Cơ bản đồng tình với bố cục, sắp xếp của văn bản Hiến pháp, tuy nhiên theo ông một số điều cần phải bổ sung để làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch nước và Chính quyền địa phương được quy định tại chương 6 và chương 9. Ông Viết cho biết thêm: (Nội dung sửa đổi hiến pháp năm 1992 lần này tôi nghĩ rằng Trung ương đã chuẩn bị rất kỹ, các điều khoản rất chi tiết, rõ ràng, đầy đủ hơn, làm cho nhân dân cả nước nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nhận thức được sâu sắc hơn so với hiến pháp 1992)

Theo kế hoạch, đến ngày 26/4, phiếu đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên địa bàn huyện sẽ được thu tại các hộ gia đình, tổng hợp ở xã và nộp lên huyện. Đến ngày 2/5 tới, Quỳ Châu hoàn thành việc tập hợp, tổng hợp ý kiến hộ gia đình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để báo cáo cho HĐND tỉnh, chậm nhất là ngày 5/5. Đây là một bước cụ thể hóa nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện cho người dân đóng góp các ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992./.

Xuân Thao- Lê Hoàn

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật