Báo Công lý
Thứ Hai, 22/10/2018

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 79/2017) P2

04/10/2017 07:30 UTC+7
Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Trần Lời, SN 1964 và bà Dương Kim Thu, SN 1967, cùng địa chỉ: Ấp An Trường, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc Tòa án thông báo thụ lý Vụ án số 113/TB-TLVA ngày 17/8/2017 của TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”giữa nguyên đơn là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với bị đơn là ông Trần Lời, bà Dương Kim Thu; Triệu tập ông Trần Lời, bà Dương Kim Thu đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang vào lúc 08 giờ 00 phút  ngày 02/10/2017 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện; Triệu tập ông Trần Lời, bà Dương Kim Thu đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để  tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/10/2017. Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 03/11/2017; Triệu tập ông Trần Lời, bà Dương Kim Thu đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án. Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/11/2017. Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2017.

TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Trần Lời, SN 1964 và bà Dương Kim Thu, SN 1967, cùng địa chỉ: Ấp An Trường, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc Tòa án thông báo thụ lý vụ án số 118/TB-TLVA ngày 21/8/2017 của TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là ông Lư Văn Châu với bị đơn là ông Trần Lời, bà Dương Kim Thu. Triệu tập ông Trần Lời, bà Dương Kim Thu đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang  vào lúc 14 giờ 00 phút  ngày 02/10/2017 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện. Triệu tập ông Trần Lời, bà Dương Kim Thu đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Lần 1: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 18/10/2017. Lần 2: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 03/11/2017. Triệu tập ông Trần Lời, bà Dương Kim Thu đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án. Lần 1: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày  20/11/2017. Lần 2: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày  06/12/2017.

TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Phan Minh Chất, SN 1949 và bà Chương Thị Kim Luối, SN 1955, cùng địa chỉ: Ấp An Trung, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc Tòa án thông báo thụ lý Vụ án số 114/TB-TLVA ngày 17/8/2017 của TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn Việt Nam với bị đơn là ông Phan Minh Chất, bà Chương Thị Kim Luối; Triệu tập ông Phan Minh Chất, bà Chương Thị Kim Luối đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang vào lúc 08 giờ 00 phút  ngày 02/10/2017 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện; Triệu tập ông Phan Minh Chất, bà Chương Thị Kim Luối đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để  tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày  18/10/2017. Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày  03/11/2017; Triệu tập ông Phan Minh Chất, bà Chương Thị Kim Luối đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án. Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày  20/11/2017. Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2017.  

TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Dương Hoàng Giang, SN 1984 và bà Phạm Thị Bé Linh, SN 1989, cùng địa chỉ: Ấp An Phong, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc Tòa án thông báo thụ lý Vụ án số 115/TB-TLVA ngày 17/8/2017 của TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn Việt Nam với bị đơn là ông Dương Hoàng Giang, bà Phạm Thị Bé Linh; Triệu tập ông Dương Hoàng Giang, bà Phạm Thị Bé Linh đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2017 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện; Triệu tập ông Dương Hoàng Giang, bà Phạm Thị Bé Linh đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để  tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày  18/10/2017. Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày  03/11/2017; Triệu tập ông Dương Hoàng Giang, bà Phạm Thị Bé Linh đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án. Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/11/2017. Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày  06/12/2017.

TAND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho anh Lê Duy Thành, SN 1990, HKTT và nơi cư trú cuối cùng thôn Điền Thái, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ ngày 30/4/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Thành ở đâu về ngay TAND huyện Bá Thước để giải quyết việc chị Lê Thị Mai có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích và xin ly hôn với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Thành vẫn không có mặt thì TAND huyện Bá Thước sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Nguyễn Văn Tùng, SN: 1988, quê quán: Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thanh Sen 1, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đi khỏi địa phương từ tháng 5/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tùng ở đâu về ngay TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc chị Lê Ánh Tuyết, SN 1996, trú tại: Thôn 7 Vĩnh Sơn, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình yêu cầu TAND huyện Bố Trạch giải quyết việc xin ly hôn đối với anh Tùng. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Nguyễn Văn Tùng không có mặt tại TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thì Toà án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho anh Lê Xuân Trường, SN 1971, nơi ĐKNKTT và nơi cư trú cuối cùng: xóm Lò, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là xóm Lò, xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 9/1990 đến nay không rõ tin tức. Nay anh Trường ở đâu về ngay TAND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đế giải quyết việc bà Lê Thị Bấm, SN 1947, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cùa Tòa án tuyên bố anh Trường mất tích. Nếu ai biết tin tức gì của anh Lê Văn Trường thì thông báo cho TAND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thải Nguyên, địa chỉ: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 02803.863.128. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Trường không về và không có thông tin gì của anh Trường thì TAND thị xã Phổ Yên sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

TAND Tp. Thái Nguyên thông báo cho ông Dương Trọng Phúc, SN 1948, nơi cư trú cuối cùng: tổ 3, phưòng Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2009, nhưng từ tháng 10/2016 đến nay liên lạc được và không có tin tức gì. Nay ông Phúc ở đâu về ngay TAND Tp. Thái Nguyên để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Công thưong Việt Nam có đơn yêu cầu thông báo tim kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Dương Trọng Phúc. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Phúc không có mặt thì TAND Tp. Thái Nguyên sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thông báo cho chị Sin Thị Hiền, SN 28/11/1987, nơi cư trú cuối cùng thôn Tân Tiến 2, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bỏ nhà đi từ tháng 5/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hiền ở đâu về ngay TAND huyện Văn Yên để giải quyết việc anh Đặng Văn Bộ, SN 1984, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Hiền không có mặt thì TAND huyện Văn Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Hà Đông, Tp. Hà Nội thông báo cho anh Đặng Việt Hùng, SN 1985, địa chỉ phòng 910, CT3A khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội, hiện đã vắng mặt tại nơi cư trú. Nay anh Hùng ở đâu về ngay TAND quận Hà Đông làm thủ tục tố tụng để Tòa án xét xử vụ án xin ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con với chị Phạm Thị Ngân, SN 1990, trú tại số nhà 52 phố Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. Nếu anh Hùng không có mặt thì TAND quận Hà Đông sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho ông Trần Quốc Tuấn, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng tổ 11, phường Túc Duyên, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bỏ nhà đi từ tháng 9/2016 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tuấn ở đâu về ngay TAND Tp. Thái Nguyên để giải quyết việc ông Hà Duy Khánh, SN 1967, trú tại tổ 14, phường Túc Duyên, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Tuấn không có mặt thì TAND Tp. Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho ông Lê Văn Thắng, SN 1975, địa chỉ tổ 32, phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bỏ nhà đi từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thắng ở đâu về ngay TAND Tp. Thái Nguyên để giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Văn Sử, ông Lê Văn Thắng, trú tại tổ 32, phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và bà Nghiêm Thị Hảo, địa chỉ tổ 11, phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Thắng không có mặt thì TAND Tp. Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho bà Tiêu Thị Hà, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bỏ nhà đi từ ngày 14/4/2007 đến nay không có tin tức xác thực về việc bà Hà còn sống hay đã chết. Hiện bà Hà ở đâu về ngay TAND huyện Đất Đỏ (địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ, khu phố Phước Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để giải quyết việc ông Tiêu Văn Bắc, SN 1948, địa chỉ ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Hà đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Hà không có mặt thì TAND huyện Đất Đỏ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho anh Nguyễn Đăng Hòa, SN 1980 và chị Nguyễn Thị Hằng, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng Doãn Thượng, Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 2/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hòa và chị Hằng ở đâu về ngay TAND huyện Thuận Thành (địa chỉ Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để giải quyết việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Hòa và chị Hằng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Hòa và chị Hằng không có mặt thì TAND huyện Thuận Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Trịnh Thị Chiều, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng Đại Mão, Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 6/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Chiều ở đâu về ngay TAND huyện Thuận Thành (địa chỉ Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để giải quyết việc anh Hồ Văn Thành có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Chiều không có mặt thì TAND huyện Thuận Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Hà Thị Thủy, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng Nghi An, Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 5/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thủy ở đâu về ngay TAND huyện Thuận Thành (địa chỉ Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để giải quyết việc anh Ngô Tiến Nhuận, SN 1991, địa chỉ Nghi An, Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Thủy không có mặt thì TAND huyện Thuận Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau thông báo cho bà Tăng Thị Huệ, SN 1956, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng số 16/8C, Quang Trung, khóm 2, phường 7, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, bỏ đi khỏi địa phương từ năm 1985 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Huệ ở đâu về ngay TAND Tp. Cà Mau (số 81, Ngô Quyền, khóm 1, phường 9, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để giải quyết việc ông Diệp Văn Chưa, SN 1957, địa chỉ 16/8C, Quang Trung, khóm 2, phường 7, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Huệ mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Huệ không có mặt thì TAND Tp. Cà Mau sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang thông báo cho anh Nguyễn Bảo Em – SN: 1982. Nơi cư trú cuối cùng tại ấp Phú Quới, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, bỏ địa phương đi từ năm 2012 đến nay không rõ địa chỉ ở đâu. Nay anh Nguyễn Bảo Em đang ở đâu về ngay và liên hệ TAND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Địa chỉ số 137, đường Hải Thượng Lãn Ông, ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để làm thủ tục giải quyết yêu cầu ly hôn của chị Võ Thị Thùy Dương. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Nguyễn Bảo Em không có mặt thì TAND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

TAND Quận 3, TP.HCM đang giải quyết hồ sơ xin ly hôn của ông Nguyễn Hồng Quân – SN: 1960, địa chỉ: 97 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM. Đối với bà Hoàng Phương Trang – SN: 1971. Địa chỉ: 97 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM. Yêu cầu bà Hoàng Phương Trang phải có mặt tại trụ sở TAND Quận 3, TP.HCM (139 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM) vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/09/2017 để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm.

TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An thông báo tìm kiếm bà Trần Thị Quí – Sinh ngày: 25/08/1991, chứng minh nhân dân số 362296729, do công an TP.Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ cấp ngày 09/11/2006. Địa chỉ cư trú cuối cùng: ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ai biết thông tin về bà Quí hoặc biết được thông báo này, yêu cầu liên hệ với ông Nguyễn Văn Phấn – SN: 1977; Địa chỉ: ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhắn tin tìm ông Nguyễn Văn Tặng – SN: 1963, nơi cư trú cuối cùng: tổ 01, khu phố 01, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ông Tặng đã đi khỏi địa phương từ đầu năm 2016 đến nay. Nay ông Tặng đang ở đâu về ngay TAND thị xã Đồng Xoài. Địa chỉ: số 418, QL 14, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để giải quyết việc ông Nguyễn Thiện Cẩn khởi kiện vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với ông. Nếu quá thời hạn 02 tháng kể từ ngày đăng báo lần đầu tiên ông Tặng vẫn vắng mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thông báo cho bà Chung Thị Phương Mai, ông Võ Minh Xuân, bà Võ Thùy Bảo Trân, ông Võ Thành Quan, ông Võ Thành Tâm, bà Võ Thị Phương đã bỏ địa phương đi đâu không rõ từ tháng 10/2013 cho đến nay. Nay, các nguyên đơn ông Nguyễn Văn Én, ông Nguyễn Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Kim Em khởi kiện ông Nguyễn Hoàng Quân và bà Huỳnh Thị Đờn, yêu cầu chia tài sản chung là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 857, loại đất thổ; thửa đất số 1064, loại đất lúa; thửa đất số 1065, loại đất màu; đều thuộc từ bản đồ số 03, tọa lạc tại ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Xét thấy, việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi của các ông bà. Nay bà Chung Thị Phương Mai, ông Võ Minh Xuân, bà Võ Thùy Bảo Trân, ông Võ Thành Quan, ông Võ Thành Tâm, bà Võ Thị Phương đang ở đâu về ngay TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để giải quyết vụ án trên. Ai biết thông tin về các ông bà trên xin liên hệ với TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Đường tỉnh lộ 835A, ấp Hòa Thuận 1, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Số điện thoại: 0272.3875.129). Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày đăng báo đầu tiên, các ông bà trên phải đến TAND huyện Cần Giuộc để giải quyết vụ án. Hết thời hạn trên, các ông bà không có mặt theo thông báo thì TAND huyện Cần Giuộc sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thông báo cho chị Nguyễn Kim Hạnh – SN: 1981; nơi cư trú cuối cùng: Tổ 2, ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Nay chị Nguyễn Kim Hạnh ở đâu về ngay TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc anh Nguyễn Thanh Tâm – SN: 1978; trú tại: Tổ 2, ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh yêu cầu Toà án tuyên chị mất tích. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nguyễn Kim Hạnh không có mặt thì TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND quận 7, TP.HCM thông báo cho bà Nguyễn Thị Trúc Hậu – SN: 1985 và ông Lê Minh Toàn – SN: 1981; có cùng địa chỉ nơi cư trú tại: 86 Đường 13, Tổ 12, Khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM cụ thể như sau: Thông báo về việc thụ lý vụ án số 196/2017/TB-TLVA ngày 18/07/2017 của TAND Quận 7, TP.HCM; Triệu tập bà Nguyễn Thị Trúc Hậu và ông Lê Minh Toàn đến TAND Quận 7, TP.HCM, địa chỉ: số 3 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7 vào lúc 09 giờ ngày 10/10/2017 để trình bày lời khai vụ kiện; Triệu tập bà Nguyễn Thị Trúc Hậu và ông Lê Minh Toàn đến TAND Quận 7 vào lúc 10 giờ ngày 10/10/2017 và 14 giờ ngày 30/10/2017 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Triệu tập bà Nguyễn Thị Trúc Hậu và ông Lê Minh Toàn đến TAND Quận 7 vào lúc 14 giờ ngày 20/11/2017 và 14 giờ ngày 11/12/2017 để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long – Địa chỉ liên hệ: PGD Ngô Gia Tự - 93 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM và Bà Nguyễn Thị Trúc Hậu, ông Lê Minh Toàn.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL
Bạn đang đọc bài viết Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 79/2017) P2 tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật