Báo Công lý
Thứ Ba, 20/8/2019

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 41/2019) P2

22/5/2019 07:10 UTC+7
(Công lý) - Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Nguyễn Tấn Cường, SN 1966; bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, SN 1969, địa chỉ thôn 5, xã Ia Bang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Ngày 24 tháng 12 năm 2018, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ án dân sự số 156/2018/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khởi kiện yêu cầu: ông Nguyễn Tấn Cường và bà Nguyễn Thị Thúy Vinh thanh toán toàn bộ số nợ bao gồm vốn, lãi trong hạn, phạt, lãi quá hạn tạm tính đến ngày 11/12/2018 là 768.077.671 đồng (bảy trăm sáu mươi tám triệu không trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm bảy mươi mốt đồng) và các khoản phí và lãi phát sinh theo quy định của pháp luật ông Nguyễn Tấn Cường và bà Nguyễn Thị Thúy Vinh phải chịu trách nhiệm chi trả. Trường hợp ông Nguyễn Tấn Cường và bà Nguyễn Thị Thúy Vinh không tự nguyện trả nợ cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đề nghị Tòa án buộc ông Nguyễn Tấn Cường và bà Nguyễn Thị Thúy Vinh phải bán tài sản thế chấp theo quy định để thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Qua thông tin chính quyền địa phương cung cấp ông Nguyễn Tấn Cường và bà Nguyễn Thị Thúy Vinh vắng mặt tại địa chỉ trên và cũng không thông báo địa chỉ của mình cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cũng như chính quyền địa phương biết. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng tại địa chỉ của ông Nguyễn Tấn Cường và bà Nguyễn Thị Thúy Vinh tại thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; tại trụ sở UBND xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và tại trụ sở TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu ông Nguyễn Tấn Cường và bà Nguyễn Thị Thúy Vinh liên hệ tại các nơi Toà án niêm yết văn bản tố tụng như đã nêu trên để đến Toà án thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Nguyễn Hùng, SN 1978, địa chỉ: Làng Bot, xã HNol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai biết: Ngày 15 tháng 3 năm 2019, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ án dân sự số 27/2019/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng dân sự về vay tài sản” do bà Trần Thị Kim Dung khởi kiện yêu cầu: ông Nguyễn Hùng phải trả cho bà Trần Thị Kim Dung số tiền còn nợ là 100.000.000 đồng (một trăm triệu), vắng mặt tại địa chỉ trên và cũng không thông báo địa chỉ của mình cho bà Trần Thị Kim Dung cũng như chính quyền địa phương biết. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng tại địa chỉ của ông Nguyễn Hùng tại làng Bot, xã HNol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; tại trụ sở UBND xã Hnol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và tại trụ sở TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu ông Nguyễn Hùng liên hệ tại các nơi Toà án niêm yết văn bản tố tụng như đã nêu trên để đến Toà án thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Nguyễn Thanh Tuấn, SN 1975; bà Trần Thị Kim Chi, SN 1978; địa chỉ: Thôn Hà Lòng, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Ngày 24 tháng 01 năm 2019, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ án dân sự số 11/2019/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khởi kiện yêu cầu: ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Trần Thị Kim Chi thanh toán toàn bộ số nợ bao gồm vốn, lãi trong hạn, phạt, lãi quá hạn tạm tính đến ngày 16/01/2019 là 1.572.328.767 đồng (Một tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu ba trăm hai mươi tám ngàn bảy trăm sáu mươi bảy đồng) và các khoản phí và lãi phát sinh theo quy định của pháp luật ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Trần Thị Kim Chi phải chịu trách nhiệm chi trả. Trường hợp ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Trần Thị Kim Chi không tự nguyện trả nợ cho Agribank Việt Nam - Chi nhánh huyện Đak Đoa Đông Gia Lai, đề nghị Tòa án buộc ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Trần Thị Kim Chi phải bán tài sản thế chấp theo quy định để thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay cho Agribank Việt Nam - Chi nhánh huyện Đak Đoa Đông Gia Lai. Trong trường hợp bán tất cả tài sản thế chấp không thu đủ nợ gốc và lãi thì buộc ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Trần Thị Kim Chi phải ký nhận nợ lại phần nợ còn thiếu và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Agribank Việt Nam - Chi nhánh huyện Đak Đoa Đông Gia Lai. Qua thông tin chính quyền địa phương cung cấp ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Trần Thị Kim Chi vắng mặt tại địa chỉ trên và cũng không thông báo địa chỉ của mình cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cũng như chính quyền địa phương biết. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng tại địa chỉ của ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Trần Thị Kim Chi tại thôn Hà Lòng 1, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; tại trụ sở UBND xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và tại trụ sở TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Trần Thị Kim Chi liên hệ tại các nơi Toà án niêm yết văn bản tố tụng như đã nêu trên để đến Toà án thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Hồ Lê Hoàng Vũ, SN 1978, địa chỉ: Làng Bót, xã H’Nol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai biết: Ngày 06 tháng 12 năm 2018, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ án dân sự số 129/2018/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” do bà Nguyễn Thị Chín khởi kiện yêu cầu: ông Hồ Lê Hoàng Vũ thanh toán toàn bộ số nợ gốc là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn). Qua thông tin chính quyền địa phương cung cấp ông Hồ Lê Hoàng Vũ vắng mặt tại địa chỉ trên và cũng không thông báo địa chỉ của mình cho bà Nguyễn Thị Chín cũng như chính quyền địa phương biết. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng tại địa chỉ của ông là làng Bot, xã H’Nol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; tại trụ sở UBND xã H’Nol,, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và tại trụ sở TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu ông Hồ Lê Hoàng Vũ liên hệ tại các nơi Toà án niêm yết văn bản tố tụng như đã nêu trên để đến Toà án thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.

TAND huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông thông báo cho chị Huỳnh Thị Vàng, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 03, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 8 năm 2018 cho đến nay không có tin tức gì. Nay chị Vàng ở đâu về ngay TAND huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông (địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) để giải quyết việc anh Bùi Viết Văn, SN 1976, cư trú: Thôn 03, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm vắng mặt nơi cư trú đối với chị Huỳnh Thị Vàng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Vàng không có mặt thì TAND huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang thông báo cho chị Đặng Thị Kim Hường, SN 1984, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: ấp Vàm Xáng, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 20 tháng 11 năm 2015 âm lịch đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Đặng Thị Kim Hường liên hệ với TAND huyện An Minh theo địa chỉ: Số 892, khu phố 2, thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang để giải quyết việc anh Phạm Vĩnh Phương, SN 1980, địa chỉ: ấp Vàm Xáng, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang  có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Đặng Thị Kim Hường thì thông báo cho TAND huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Đặng Thị Kim Hường thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho chị Trần Thị Thu Huyền, SN 1991, nơi cư trú cuối cùng tổ dân phố 3, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 11/2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Huyền liên hệ với TAND huyện Ea Kar theo địa chỉ số 152 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc anh Trần Ngọc Nhân, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích hoặc ai biết tin tức về chị Huyền thì thông báo cho TAND huyện Ea Kar theo địa chỉ trên, UBND thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của chị Huyền thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho anh Dương Văn Tính, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Nam 2, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, bỏ nhà đi biệt tích từ năm 2015 đến nay không rõ địa chỉ. Nay anh Dương Văn Tình ở đâu liên hệ với TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Tính (vợ của anh Tình), SN 1988, địa chỉ: Xóm Thái Hòa, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có đơn yêu cầu TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tuyên bố anh Dương Văn Tình mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kế từ ngày thông báo, nếu anh Dương Văn Tình không có mặt tại TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thì TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của Pháp luật.

TAND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thông báo cho chị Bùi Thị Bình, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, bỏ nhà đi từ tháng 11/2006 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Bình ở đâu về ngay TAND huyện Lương Sơn để giải quyết việc anh Vũ Văn Nhất, SN 1977 (chồng chị Bình) có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Bình không có mặt thì TAND huyện Lương Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình thông báo cho anh Nguyễn Văn Lợi, SN 1976 và anh Nguyễn Văn Lộc, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng: phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, hiện nay vắng mặt tại nơi cư trú, không liên lạc với gia đình, không rõ tin tức, địa chỉ ở đâu. Nay anh Nguyễn Văn Lợi  và anh Nguyễn Văn Lộc ở đâu về ngay TAND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình địa chỉ: thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để giải quyết việc vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản” thụ lý số 07/2019/TLST-DS ngày 23/01/2019, giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Nhàn và bị đơn là chị Nguyễn Thị Hoa, anh Nguyễn Xuân Thắng, anh Nguyễn Văn Lợi, anh Nguyễn Văn Lộc. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Lợi và anh Lộc không có mặt thì TAND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình sẽ giải quyết vụ án trên theo luật định.

TAND Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho ông Trịnh Hoài Văn, SN 1961, nơi cư trú cuối cùng khu hành chính 12, phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bỏ nhà đi từ năm 1997 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Văn ở đâu về ngay TAND Tp. Vĩnh Yên để giải quyết việc bà Trịnh Thị Minh Loan, SN 1961, trú tại khu HC8, phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Văn không có mặt thì TAND  Tp. Vĩnh Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thông báo cho chị Lê Thị Ngọc Lệ, SN 1989, địa chỉ: Tổ 6, ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, vắng mặt tại nơi cư trú hiện không có tin tức gì. Nay chị Lê Thị Ngọc Lệ đang ở đâu thì đến báo tin cho TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; địa chỉ: 140 Lê Duẩn, khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc bà Đặng Thị Thêm, SN 1955; địa chỉ: Tổ 6, ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh có đơn yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày tin này được thông báo, phát sóng mà TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh không nhận được tin tức về chị Lê Thị Ngọc Lệ thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Ai biết chị Lệ đang ở đâu thì báo tin cho TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ trên.

TAND Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang thông báo cho ông Vũ Ngọc Ái, SN 1970, nơi cư trú cuối cùng tổ 37 phường Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, bỏ nhà đi từ năm 2002 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Ái ở đâu về ngay TAND Tp. Tuyên Quang để giải quyết việc bà Đỗ Thị Thu Hương, SN 1972, địa chỉ thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Ái mất tích. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của ông Ái thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên thông báo cho ông Sùng A Suốt, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng bản Huổi Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8/2015 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị ông Suốt liên hệ với TAND huyện Điện Biên Đông theo địa chỉ tổ dân cư số 10 thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, điện thoại 02153891461 hoặc ai biết tin tức của ông Suốt thì thông báo cho TAND huyện Điện Biên Đông theo địa chỉ như trên, UBND xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông và người yêu cầu để giải quyết việc anh Sùng A Trù, SN 1992, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Suốt.

TAND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho anh Mai Thành Châu, SN 1994, nơi cư trú cuối cùng thôn 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bỏ địa phương đi từ tháng 3/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Châu ở đâu liên hệ với TAND thị xã Bỉm Sơn theo địa chỉ số 177 đường Trần Phú, khu phố 5, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết việc chị Lê Thị Tuyên, SN 1997, trú tại khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Châu mất tích, ai biết được tin tức của anh Châu thì thông báo cho TAND thị xã Bỉm Sơn theo địa chỉ trên, UBND thị xã Bỉm Sơn và người yêu cầu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Châu không có mặt thì TAND thị xã Bỉm Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Phan Tú Em, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, bỏ nơi cư trú đi từ tháng 4/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tú Em ở đâu về ngay TAND huyện Vĩnh Thuận, địa chỉ khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để giải quyết việc bà Quảng Thị Hồng Nhi có đơn xin ly hôn với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Tú Em không có mặt thì TAND huyện Vĩnh Thuận sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thông báo cho chị Đỗ Thị Kim Liên (tức Đỗ Thị Liên), SN 1975, nơi cư trú cuối cùng thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, vắng mặt tịa nơi cư trú từ năm 2001 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Liên liên hệ với TAND huyện Tân Yên theo địa chỉ phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc anh Nguyễn Quang Hưng, SN 1974, trú tại thôn Đồi Chùa, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết tin tức về chị Liên thì thông báo cho TAND huyện Tân Yên theo địa chỉ trên, UBND xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của chị Liên thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thông báo cho chị Ma Thị Sua, SN 1993, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Say Sán Phìn, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 15 tháng 3 năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Ma Thị Sua liên hệ với TAND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo địa chỉ: Thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai để giải quyết việc anh Lừu Seo Sẩu, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Ma Thị Sua thì thông báo cho TAND huyện Si Ma Cai theo địa chỉ như trên, UBND xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Ma Thị Sua thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Nông Thị Thương, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 7/2013. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Thương liên hệ với TAND huyện Bắc Mê để giải quyết việc bà Tống Thị Thúy, SN 1968, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thương mất tích. Ai biết tin tức của chị Thương thì thông báo cho TAND huyện Bắc Mê, UBND thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Thương không có mặt thì TAND huyện Bắc Mê sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thông báo cho anh Kiáng Văn Đùi, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng thôn Khuổi Luông, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 25/12/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Đùi ở đâu liên hệ với TAND huyện Bắc Mê để giải quyết việc anh Kiáng Văn Dầu, SN 1983, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Đùi mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Đùi không có mặt thì TAND huyện Bắc Mê sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Ly Thị Sùng, SN 1992, nơi cư trú cuối cùng thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 25/10/2015 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Sùng liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Cháng Mí Hùng, SN 1993, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích hoặc ai biết được tin tức của chị Sùng thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ trên, UBND xã Nghĩa Thuận và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của chị Sùng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau thông báo cho ông Lâm Văn Tiến, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng ấp 4, xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 11/2011 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị ông Tiến liên hệ với TAND huyện Năm Căn theo địa chỉ số 176 đường Nguyễn Tất Thành, khóm 4, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, điện thoại 02902.218677 để giải quyết việc bà Trần Thị Nghỉ, SN 1982, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích hoặc ai biết tin tức của ông Tiến thì thông báo cho TAND huyện Năm Căn theo địa chỉ trên, UBND xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của ông Tiến thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Bà Trần Thị Huệ, SN 1965, địa chỉ thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông nhắn tìm ông Lê Minh Lệ, SN 1963, trú cùng địa chỉ trên (là chồng chị Huệ), bỏ nhà đi từ tháng 10/2018 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Lệ ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hà Nga, SN 1987, địa chỉ SN 116 ngõ 118 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội nhắn tìm anh Hoàng Hải, SN 1987, trú cùng địa chỉ trên, hiện không có mặt tại nơi cư trú. Nay anh Hải ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu anh Hải không có mặt thì chị Nga sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL
Bạn đang đọc bài viết Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 41/2019) P2 tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật