Báo Công lý
Thứ Bảy, 23/9/2017

Luật Tố cáo năm 2011 phù hợp với tình hình hiện nay

10/5/2012 07:10 UTC+7
(Công lý) - Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, ngày 11-11-2011, Quốc hội đã thông qua Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo thành hai luật riêng, mỗi luật có phạm vi điều chỉnh riêng. Luật Tố cáo năm 2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012.

Tố cáo: Là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Việc tố giác và báo tin về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Nguyên tắc giải quyết tố cáo: Việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm, quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn cho người tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quy trình giải quyết tố cáo.

Luật Tố cáo năm 2011 phù hợp với tình hình hiện nay

 

Quốc hội thảo luận về Luật Tố cáo tại hội trường (Ảnh: Hoàng Long)

Những hành vi bị nghiêm cấm: Theo quy định tại Điều 8 Luật Tố cáo năm 2011, có 14 nội dung bị nghiêm cấm. So với Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi bổ sung năm 2005, thì hành vi bị cấm là nhiều hơn. Các quy định mới là:

Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo.

Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết tố cáo.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

Mạo danh người khác để tố cáo.

Mua chuộc, hối lộ người giải quyết tố cáo, đe dọa trả thù, xúc phạm người giải quyết tố cáo.

Lợi dụng việc tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, gây rối an ninh, trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Đưa tin sai sự thật về tố cáo và giải quyết tố cáo.

Vi phạm quy định khác của  pháp luật về tố cáo, giải quyết tố cáo.

Hình thức tố cáo: Có hai hình thức tố cáo.

Một là: Tố cáo thực hiện bằng đơn thì trong đơn ghi ngày, tháng, năm tố cáo; họ tện địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo, người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ (lăn tay).

Hai là: Tố cáo trực tiếp với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp này người tiếp nhận tố cáo phải ghi lại việc tố cáo và yêu cầu người tố cáo ký hoặc điểm chỉ vào văn ghi chép việc tố cáo.

Thời hạn giải quyết tố cáo. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý việc tố cáo. Vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết, nhưng tối đa không quá 60 ngày.

Một trong việc phải giải quyết là tiến hành xác minh làm rõ sự việc tố cáo. Các thông tin, tài liệu thu thập được phải ghi chép thành văn bản và lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo. Người thực hiện việc xác minh có kết luận xác minh bằng văn bản.

Bảo vệ người tố cáo. Theo quy định tại chương 5 Luật Tố cáo thì phạm vi bảo vệ bao gồm: bảo vệ người tố cáo được thực hiện tại nơi công tác, làm việc, học tập, nơi có tài sản của người cần được bảo vệ.

Đối tượng bảo vệ bao gồm: bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo.

Thời hạn bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền quyết định và tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng vụ việc, mức độ, tính chất của hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng cần được bảo vệ.

Bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo. Người tiếp nhận việc tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm giữ bí mật họ tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân của người tố cáo, giữ bí mật thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp.

Luật Tố cáo là công cụ pháp lý hỗ trợ cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền tố cáo của mình theo quy định của pháp luật. Là hành lang pháp lý đối với người tố cáo khi thực hiện quyền tố cáo, là hành lang pháp lý đối với người, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo, đồng thời cũng là hành lang pháp lý đối với người bị tố cáo và cũng là công cụ pháp lý để xác định những hành vi vi phạm trong tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm trong tố cáo và người có công trong tố cáo, giải quyết tố cáo cũng được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Trong Luật Tố cáo năm 2011 cũng quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Cụ thể là:
Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước trong phạm vi cả nước.
Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý của mình.
UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận động viên nhân dân, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về tố cáo. Giám sát việc thi hành pháp luật về tố cáo, giải quyết tố cáo. Tổ chức việc tiếp công dân đến tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Khi nhận được tố cáo, thì chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Tố cáo do MTTQ Việt Nam, do các tổ chức thành viên của mặt trận chuyển đến phải được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo xem xét, giải quyết trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định xử lý.

Đỗ Văn Chỉnh
 

Bạn đang đọc bài viết Luật Tố cáo năm 2011 phù hợp với tình hình hiện nay tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật