Báo Công lý
Chủ nhật, 17/11/2019

NH Bản Việt và KPMG ký hợp tác phương pháp triển khai tính toán mức độ an toàn vốn

15/3/2019 18:39 UTC+7
(Công lý) - Vừa qua, Lễ ký kết “Văn bản hợp tác và hỗ trợ hướng dẫn phương pháp triển khai tính toán mức độ an toàn vốn theo Phương pháp của Basel II” giữa Ngân hàng Bản Việt và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Với mục tiêu chiến lược là phát triển thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, Ngân hàng Bản Việt đã và đang từng bước áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để quản trị các hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong hoạt động quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn vốn. Việc triển khai đo lường mức độ an toàn vốn theo thông lệ quốc tế đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, quản lý rủi ro và danh mục tín dụng hiệu quả, lành mạnh là một bước trọng yếu để đạt được mục tiêu nêu trên.

NH Bản Việt và KPMG ký hợp tác phương pháp triển khai tính toán mức độ an toàn vốn

Cùng với các dịch vụ tư vấn khác đang thực hiện tại Ngân hàng Bản Việt, KPMG cũng đã và đang hỗ trợ Ngân hàng hoàn thiện các nền tảng về quản lý rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy tại các thị trường quốc tế.

Theo lộ trình triển khai áp dụng Basel II và các yêu cầu về quản trị rủi ro do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, Ngân hàng Bản Việt đã tự hoàn thành và đạt được một số thành tựu nhất định ở một số hạng mục của lộ trình. Sự hợp tác lần này với KPMG, Ngân hàng hướng đến mục tiêu hoàn thành sớm một số giai đoạn quan trọng của dự án, từ đó tạo nền tảng vững chắc để áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ khác theo chuẩn mực Basel II sau này.

Qua hợp tác lần này, KPMG sẽ thực hiện rà soát các kết quả Ngân hàng Bản Việt đã đạt được của lộ trình triển khai cũng như cung cấp các hỗ trợ để đảm bảo dự án đạt được các kết quả như mong đợi của Ban lãnh đạo hai bên.

Về Ngân hàng Bản Việt:

Ngân hàng TMCP Bản Việt được thành lập từ năm 1992. Trải qua 26 năm hoạt động, với nhiều thay đổi, đến nay với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh đúng đắn, Ngân hàng Bản Việt đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính ngân hàng với khả năng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ, tiện ích của Khách hàng. Ngân hàng đã hoạch định và triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 với với thông điệp “Chúng tôi bắt đầu từ BẠN” để mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng.

Về KPMG:

KPMG là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. KPMG đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 với các văn phòng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Hiện KPMG có hơn 1,200 nhân viên và hơn 2,000 đối tác khách hàng.

PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật