Báo Công lý
Thứ Ba, 24/4/2018

Người nghèo theo chuẩn đa chiều tiếp cận vốn vay ưu đãi của NHCSXH tỉnh Đắk Nông

10/1/2017 10:28 UTC+7
(Công lý) - Xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và của toàn xã hội, trong đó NHCSXH là một kênh dẫn vốn thực hiện cung cấp tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để giúp họ thoát khỏi cảnh đói, nghèo.

Theo kết quả điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới tiếp cận đa chiều của toàn tỉnh Đăk Nông có đến 27.761 hộ chiếm tỉ lệ 19,26%; Hộ cận nghèo là 8.871 hộ tỷ lệ 6,15%.

Trước thực trạng đó trong năm 2016, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã giải quyết cho vay hộ nghèo là 7.981 hộ, số tiền 246 tỷ đồng, dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo hiện tại là 635 tỷ đồng, 21.689 hộ còn dư nợ. Hộ cận nghèo doanh số cho vay trong năm 2016 là 2.955 hộ, số tiền 93 tỷ đồng, dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo hiện tại là 236 tỷ đồng, 7.996 hộ còn dư nợ.

Người nghèo theo chuẩn đa chiều tiếp cận vốn vay ưu đãi của NHCSXH tỉnh Đắk Nông

Niềm vui của người dân khi thoát nghèo vì được vay vốn của NHCSXH Đăk Nông.

Thông qua vay vốn ưu đãi, các gia đìnhhoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh đã chăm sóc, cải tạo được 10.610 ha cây công nghiệp (tiêu, cà phê), chăn nuôi 1.205 con trâu, bò; 24.202 gia súc, gia cầm…

Về người vay, do trình độ canh tác và nắm bắt khoa học kỹ thuật cũng như tư liệu sản xuất còn thiếu nên việc hướng dẫn cho người nghèo đầu tư vốn và tư vấn việc sử dụng vốn được quan tâm hơn và xem đây là cách giúp dân thoát nghèo hiệu quả, bền vững.

Điển hình trong sử dụng vốn vay hiệu quả phải kể đến ông K’Hoang, Bon Rơ Sâm, xã Đắk R'Măng, huyện Đắk GLong tháng 03/2016 vay số tiền 40 triệu đồng vốn hộ nghèo để cải tạo, chăm sóc 1,5 ha cà phê thu hoạch sản phẩm được 5,5 tấn cà phê nhân (tăng 1,5 tấn so với vụ trước do đầu tư kịp thời vụ và được tư vấn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất).

Bên cạnh đó, ông K’Ya Cơ, Bon KaLaYu, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, cũng được vay số tiền 30 triệu đồng vốn hộ nghèo tháng 04/2016 để mua 02 con Bò, cùng với vốn tự có của gia đình hiện tại ông có 04 con, đến cuối năm sẽ là 06 con...

Trong thời gian tới trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực, vật lực và những lợi thế đặc thù của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội. Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ bám sát Chiến lược phát triển của NHCSXH Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2021, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Chính trị - Xã hội hoàn thiện mạng lưới hoạt động rộng khắp, tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, bảo toàn và phát triển nguồn vốn tín dụng chính sách.

Có thể thấy NHCSXH tỉnh Đăk Nông đã và đang là địa chỉ đáng tin cậy của hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh và sẽ tiếp tục là công cụ đòn bẩy hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị tại địa phương.

Trần Sỹ

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật