Báo Công lý
Thứ Hai, 23/9/2019

ĐHCĐ Eximbank: Cổ đông quan tâm vấn đề công tác phí của HĐQT, BKS lên đến 34 tỷ đồng?

21/7/2015 08:57 UTC+7
Hôm nay 21/7, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 (ĐHCĐ) tại TP HCM, lùi 3 tháng so với dự kiến ban đầu.

ĐHCĐ Eximbank: Cổ đông quan tâm vấn đề công tác phí của HĐQT, BKS lên đến 34 tỷ đồng?

Nhân sự là lý do chính khiến ngân hàng phải dời ngày tổ chức ĐHCĐ này tới lần thứ 3. Tuy nhiên, vấn đề bầu cử Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới vẫn không được đưa vào chương trình nghị sự ĐHCĐ.

Suốt mấy tháng qua, vấn đề như nhân sự liên quan đến 2 ứng viên HĐQT là ông Trần Ngô Phúc Vũ - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) và ông Trần Ngọc Tâm - nguyên Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank đã khiến thị trường tập trung mạnh. Hai ứng cử viên này đại diện cho hơn 20% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank. Việc Eximbank bỏ qua nội dung về bầu cử HĐQT và BKS đang khiến nhiều người bất ngờ và bất bình.

Theo chương trình Đại hội đã công bố, Eximbank sẽ thông qua những vấn đề chính gồm: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo; thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 2014, kế hoạch 2015 và cập nhật tình hình 6 tháng đầu năm; thông qua báo cáo của BKS; báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2014; tờ trình về bổ sung ngành nghề; tờ trình về thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2015; thông qua tờ trình về chi phí hoạt động 2014 và dự trù 2015 của BKS.

Ngoài việc bầu cử HĐQT, một vấn đề đông đảo cổ đông quan tâm là thù lao và phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2014. Bởi thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 được ĐHCĐ thông qua ở mức 1,5% lợi nhuận sau thuế (56 tỷ đồng) tức chỉ khoảng 840 triệu đồng.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết mức công tác phí trong năm qua của các thành viên HĐQT và BKS Eximbank lên đến 34 tỷ đồng, bằng 60,7% so với mức lợi nhuận 56 tỷ mà cổ đông được nhận. Các cổ đông đang rất cần làm rõ và công khai về con số thực này.

Theo Thanhtra.com.vn

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật