Báo Công lý
Thứ Hai, 25/6/2018

TAQS Trung ương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

29/12/2016 20:13 UTC+7
(Công lý) - Ngày 28/12, TAQS Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS Trung ương khẳng định: "Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đã trở thành động lực, động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên, chiến sỹ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao".

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

Là cơ quan xét xử cao nhất trong quân đội, năm 2016, Đảng ủy, chỉ huy cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản có liên quan đến công tác chuyên môn, nhất là các văn bản mới sau khi Luật Tổ chức TAND 2014 có hiệu lực. Từ đó cán bộ, đảng viên tự xác định trách nhiệm, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trong công tác xét xử, TAQS Trung ương đã thụ lý, xét xử phúc thẩm các vụ án theo thẩm quyền; thụ lý, xét xử các vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm đảm bảo đúng thời hạn luật định, không có án bị oan sai. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời thống nhất liên ngành về một số nội dung quan trọng trong công tác chuyên môn để hướng dẫn cho các TAQS về những nội dung còn vướng mắc trong công tác giải quyết án.

Bên cạnh đó, TAQS Trung ương đã kiểm tra 108 bản án do TAQS khu vực xét xử; 30 hồ sơ án sơ án do TAQS các cấp xét xử; 32 thông báo kiểm tra án của TAQS cấp quân khu. Đơn vị đã giải quyết 34 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết đúng pháp luật một số vụ việc khiếu nại có nội dung phức tạp hoặc khiếu nại nhiều lần, vượt cấp do các cơ quan Trung ương chuyển đến. Công tác nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên môn hàng quý được duy trì nề nếp và chất lượng; đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế chuyên môn nghiệp vụ các TAQS theo Luật Tổ chức TAND năm 2014; tham gia góp ý 130 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, TAQS Trung ương còn tham gia ý kiến về việc ban hành kết luận của Bộ Chính trị sau tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; làm tốt công tác tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh tư pháp cho TAQS các cấp. Theo yêu cầu của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, TAQS Trung ương đã biên soạn chuyên đề “Những nội dung cơ bản của BLHS năm 2015” làm tài liệu giáo dục pháp luật trong toàn quân năm 2016.

Xây dựng cơ quan vững mạnh, chính quy

Năm 2016, Đảng ủy TAQS Trung ương và các Chi bộ luôn quán triệt và chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; duy trì nghiêm chế độ, nề nếp sinh hoạt Đảng và chế độ ra nghị quyết; chủ động, kịp thời củng cố, kiện toàn các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy để bảo đảm sự lãnh đạo; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch giám sát theo chuyên đề của Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị đối với Đảng ủy cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do Tổng cục Chính trị tổ chức.

TAQS Trung ương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, TAQS Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” theo kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị. Đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên mà trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”; công tác phòng gian, bảo mật luôn được chú trọng.

Năm 2016, TAQS Trung ương tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 523-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2011 - 2015 và nhận thấy tình hình chính trị nội bộ của cơ quan luôn ổn định, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Năm 2016, TAQS Trung ương cũng thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy và quản lý kỷ luật; duy trì tốt chế độ trực ban, trực chỉ huy, phòng chống cháy nổ; chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, lễ tiết, tác phong; chấp hành nghiêm chỉ thị cấm hút thuốc nơi công sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh công sở, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn vệ sinh xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra đơn vị còn xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, nội dung học tập chính trị, huấn luyện quân sự theo quy định… 

Nhiều điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng

Năm 2016, toàn đơn vị bám sát các phong trào thi đua của TANDTC phát động và phong trào quyết thắng của quân đội với các chủ đề thiết thực, cụ thể. 

Trong phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tổng kết nhiệm vụ năm 2016, TAQS Trung ương và Văn phòng TAQS Trung ương được Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Phòng Giám đốc kiểm tra và Tòa Phúc thẩm 2 TAQS Trung ương được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến. Đại tá Vũ Trường Quân, Chánh Văn phòng TAQS Trung ương và Đại tá Nguyễn Văn Duyến, Thẩm tra viên cao cấp Phòng Giám đốc kiểm tra TAQS Trung ương được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ngoài ra Văn Phòng và Phòng Nghiên cứu tổng hợp TAQS Trung ương được công nhận là tập thể tiêu biểu. Đại tá Vũ Trường Quân, Đại tá Bùi Văn Giang, Trung tá Lê Quốc Thể; Thượng úy Trần Hoàng Giang... được công nhận là điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ TAQS Trung ương đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh; các đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội phụ nữ của đơn vị đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc…

TAQS Trung ương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Đại tá Trần Duy Hoà, Phó Chánh án TAQS Trung ương tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho các cá nhân

Đánh giá về công tác năm 2016, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS Trung ương khẳng định, trong năm qua cán bộ, nhân viên TAQS Trung ương đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích trên tất cả các mặt công tác. TAQS Trung ương luôn không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, duy trì đơn vị nề nếp chính quy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ năm 2017 của TAQS Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh cho biết: "Hiện nay, đơn vị đang phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu “Một tập trung, ba khâu đột phá ” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tòa án quân sự trung ương lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đơn vị cũng đã xây dựng và đề ra kế hoạch để thực hiện tốt các nhiệm vụ của TANDTC và Bộ Quốc phòng giao cho".

Để đạt được mục tiêu đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của đơn vị cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, linh hoạt, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, cùng nhau đoàn kết, đồng lòng đóng góp sức lực, trí tuệ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2017.

Trần Minh Giang
Bạn đang đọc bài viết TAQS Trung ương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao tại chuyên mục Hoạt động Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật