Báo Công lý
Thứ Bảy, 23/9/2017

TANDTC tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung mới của các Luật, Bộ luật

14/1/2016 19:57 UTC+7
(Công lý) - Chiều nay (14/1), tại Học viện Tòa án, TANDTC tổ chức Hội nghị triển khai thi hành các Bộ luật mới sửa đổi. Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đến dự.

Tham dự Hội nghị còn có các Phó Chánh án TANDTC; các Thẩm phán TANDTC; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC; cán bộ chủ chốt của TAND 63 tỉnh, thành phố và các TAQS Quân khu, TAQS Khu vực trong cả nước.

TANDTC tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung mới của các Luật, Bộ luật

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình nêu rõ: Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp mới (Hiến pháp năm 2013); đồng thời Quốc hội thông qua Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp năm 2013. Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là rà soát lại để sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành mới các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật khác, để bảo đảm phù hợp với các quy định của Hiến pháp.

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XIII; theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TANDTC đã chủ trì, phối họp với các cơ quan hữu quan, soạn thảo, xây dựng và trình Quốc hội Dự án BLTTDS (sửa đổi) và Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Đồng thời, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự án BLTTHS  (sửa đổi), BLHS (sửa đổi) và BLDS (sửa đổi). Tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua các đạo luật này.

Đây là những đạo luật quan trọng, được Quốc hội thông qua theo tinh thần Hiến pháp mới, là những đạo luật tiếp tục thể chế hóa những quan điểm của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Nội dung của các Luật này đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm thi hành đúng và có hiệu quả các quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014 và Luật Tổ chức VKSND năm 2014, cũng như bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật nước ta. Những luật này trực tiếp liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, các TAND nói riêng; liên quan đến yêu cầu duy trì và bảo vệ trật tự xã hội; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trong đó có rất nhiều quy định mới theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của các luật hiện hành. Cụ thể là quy định về bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; về bảo đảm Tòa án thực hiện quyền tư pháp; về đổi mới thủ tục tố tụng; về xét xử theo thủ tục rút gọn; đối thoại trong tố tụng hành chính; về phòng xử án; căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm; về thẩm quyền và thành phần Hội đồng giám đốc thẩm; nguyên tắc suy đoán vô tội; về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân…

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình yêu cầu các Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND, TAQS các cấp - những chủ thể trực tiếp áp dụng các quy định của pháp luật để đưa ra những phán quyết trong hoạt động xét xử các loại vụ án cần nắm bắt những quy định mới của các luật này nhằm đáp ứng kịp thời công tác xét xử. Các Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp phải chủ động, tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ thời gian nghiên cứu, nắm vững những quy định mới của Luật; phối hợp chặt chẽ, tích cực với các cơ quan, ban ngành, các đơn vị hữu quan trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi các nội dung của Luật đến đông đảo cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân địa phương để các đạo luật này thực sự đi vào cuộc sống.

TANDTC tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung mới của các Luật, Bộ luật

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn giới thiệu những điểm mới của BLHS năm 2015

Sau lễ khai mạc, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn đã giới thiệu những điểm mới của BLHS năm 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều. Theo đó, BLHS năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. BLHS đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ trong chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo hướng đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên trên tinh thần bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. BLHS năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới, góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, Phó Chánh án Nguyễn Sơn cũng nêu những điểm mới của BLHS năm 2015 trong việc đã thay thế tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS năm 1999) bằng một loạt các tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta. BLHS cũng cụ thể hóa tối đa các tình tiết định tội, định khung mang tính chất định tính, trừu tượng (về hậu quả, thu lợi bất chính, số lượng…) trong cấu thành của hầu hết các tội phạm. BLHS cũng có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các quy định  có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

TANDTC tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung mới của các Luật, Bộ luật

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai thi hành các bộ luật mới sửa đổi

Ngoài ra, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn cũng quán triệt những quy định của Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành BLHS năm 2015 và yêu cầu trong thời gian tới, các TAND, TAQS cũng các cơ quan hữu quan cần tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 109 để việc thi hành BLHS mới có hiệu quả, chính xác, kịp thời. Sau khi nghe Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn giới thiệu những điểm mới của BLHS năm 2015, các đại biểu đã chia tổ để nghiên cứu và thảo luận để tìm hiểu kỹ hơn các quy định mới của BLHS. 

Minh Giang- Cao Tỉnh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật