Báo Công lý
Thứ Bảy, 25/11/2017

Những nhiệm vụ trọng tâm công tác TAND năm 2016

15/1/2016 16:24 UTC+7
(Công lý) - Sáng nay 15/1, tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2016, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa đã quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016.

Những nhiệm vụ trọng tâm công tác TAND năm 2016

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2016.

Theo đó, năm 2016, hệ thống TAND sẽ quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp.

Tòa án các cấp cần chủ động tổ chức triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án, đặc biệt là Luật Tổ chức TAND năm 2014, Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi). Trong đó, chú trọng việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của các Luật này.

Phó Chánh án Bùi Ngọc Hòa nhấn mạnh, hệ thống TAND sẽ đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng việc triển khai áp dụng án lệ. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa. Tập trung làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Hạn chế đến mức thấp nhất việc chậm gửi bản án, quyết định và các văn bản tố tụng cho VKSND, bị can, bị cáo và các đương sự trong vụ án. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị, nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Những nhiệm vụ trọng tâm công tác TAND năm 2016

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Khẩn trương xây dựng Đề án biên chế cán bộ, Thẩm phán của các Tòa án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm Thẩm phán và điều động, biệt phái cán bộ, Thẩm phán. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và xây dựng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm. Đề xuất chế độ tiền lương, phụ cấp đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án; mẫu trang phục, chế độ cấp phát và sử dụng trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Luật Tổ chức TAND về bộ máy giúp việc và tổ chức các Tòa chuyên trách trong TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức xã hội, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, kỹ năng thực hiện công tác dân vận cho cán bộ, Thẩm phán Tòa án các cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các Tòa án. Triển khai thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Học viện Tòa án, trước mắt, hoàn thiện bộ giáo trình, giáo án phục vụ cho các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu có học hàm, học vị, có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và thực tiễn xét xử; đầu tư, củng cố cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển Học viện.

Tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là với Tòa án các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước trong khu vực; tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế liên quan tới công tác Tòa án; xây dựng đề án về đào tạo cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực tham gia vào các định chế tài phán quốc tế trong quá trình hội nhập quốc tế theo chủ trương và sự phân công của Đảng, Nhà nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công các Hội nghị quốc tế mà TANDTC Việt Nam đăng cai tổ chức, như: Hội nghị Chánh án các nước ASEAN và Hội nghị Tòa án các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia.

Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng, mở rộng, cải tạo trụ sở TAND các cấp theo các đề án xây dựng trụ sở của TAND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đặc thù của Tòa án các cấp; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả việc đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án, đặc biệt là nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cùng các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC về tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ tốt mọi hoạt động của Tòa án.

Đáng chú ý, TAND các cấp sẽ đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kết hợp với thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của đội ngũ Thẩm phán, công chức TAND các cấp” gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Thường xuyên rà soát đề nghị vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình của cán bộ, Đảng viên Tòa án các cấp theo tinh thần Nghị quyết TW4.

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa cho biết, tại Hội nghị trực tuyến nội bộ để đánh giá tình hình công tác Tòa án năm 2015 diễn ra ngày 8/1/2016 vừa qua, các đại biểu đã góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, các đại biểu thống nhất với báo cáo, đồng thời thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2016 của Tòa án.

Mai Thoa
Bạn đang đọc bài viết Những nhiệm vụ trọng tâm công tác TAND năm 2016 tại chuyên mục Hoạt động Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật