Báo Công lý
Thứ Hai, 25/6/2018

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND: Tổ chức Lễ ra mắt và họp phiên thứ nhất

17/4/2017 20:59 UTC+7
(Công lý) - Ngày 17/4/2017, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND đã tổ chức Lễ ra mắt và tiến hành phiên họp thứ nhất để góp ý kiến xây dựng nội dung chương trình Truyền hình TAND.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND chủ trì buổi Lễ ra mắt và phiên họp thứ nhất.

Để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung thông tin, tuyên truyền về TAND trong giai đoạn mới, ngày 14/4/2017, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 80/2017/QĐ-TANDTC “Về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên tryền TAND”, đồng thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND có 9 thành viên gồm: đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC là Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý là Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và đồng chí Phạm Quốc Hưng, Chánh Văn phòng TANDTC là Phó Trưởng ban. Các ủy viên gồm lãnh đạo Vụ Pháp chế & Quản lý khoa học, Vụ Tổng hợp, Tạp chí TAND, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC.

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND: Tổ chức Lễ ra mắt và họp phiên thứ nhất

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ: Thông tin, tuyên truyền là một công việc đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của các cấp ủy đảng trong hệ thống TAND. Vì vậy, tuyên truyền không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên ngành báo chí, truyền thông thuộc TAND, mà là nhiệm vụ chung của mỗi đơn vị, của mỗi cán bộ, Thẩm phán, đảng viên, công chức trong hệ thống TAND. Ban Chỉ đạo được thành lập gồm 9 thành viên là những cán bộ chủ chốt của TANDTC, trong đó có lãnh đạo cơ quan báo chí đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền đã thể hiện rõ sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đối với công tác thông tin, tuyên truyền.

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Chánh án TANDTC và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban. Hoạt động của Ban Chỉ đạo tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, tuyên truyền và các quy định khác có liên quan. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là giúp Chánh án TANDTC xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch trọng tâm về công tác thông tin, tuyên truyền hàng năm của TAND; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống TAND; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền với Chánh án TANDTC. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo dự thảo, biên soạn các tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống TAND; trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền trọng tâm thường xuyên hoặc đột xuất, các đợt tuyên truyền cao điểm phục vụ các sự kiện lớn của TAND hoặc theo sự chỉ đạo của Chánh án TANDTC. Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành Ban và chịu trách nhiệm trước Chánh án TANDTC về hoạt động chung của Ban; giúp việc Trưởng Ban có các Phó Trưởng ban và Thư ký của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND: Tổ chức Lễ ra mắt và họp phiên thứ nhất

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giới thiệu khái quát về Chương trình Truyền hình TAND

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, họp mỗi quý một lần vào tuần cuối tháng của quý; khi cần thiết, có yêu cầu nhiệm vụ đột xuất có thể họp bất thường theo sự triệu tập của Trưởng ban; trường hợp không tổ chức được cuộc họp, sẽ gửi tài liệu cho thành viên của Ban để lấy ý kiến. Khi những nội dung đưa ra lấy ý kiến các thành viên về công tác của Ban Chỉ đạo còn có ý kiến khác nhau, không thống nhất thì Trưởng ban xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình hoặc báo cáo Chánh án TANDTC xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động, kinh phí khen thưởng cho công tác thông tin, tuyên truyền được trích từ nguồn kinh phí do Ban Chỉ đạo xây dựng, dự trù hàng năm trình Chánh án TANDTC phê duyệt. Việc sử dụng kinh phí hoạt động bảo đảm đúng theo quy định về chế độ tài chính của Nhà nước, của TANDTC. Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC, Chánh án TAND cấp cao, Chánh án TAND cấp tỉnh; Chánh án TAQS Trung ương chịu trách nhiệm trước Chánh án TANDTC về việc triển khai thực hiện Quy chế này.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn hệ thống Tòa án, xứng đáng với sự tin cậy, giao phó của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm; đóng góp trí tuệ, sức lực và thời gian; tích cực, nhiệt tình trong phối hợp thực hiện các công việc được phân công với chất lượng tốt nhất và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND: Tổ chức Lễ ra mắt và họp phiên thứ nhất

Ban chỉ đạo công tác Thông tin- tuyên truyền TAND ra mắt tại buổi lễ

Kết thúc Lễ ra mắt, Ban chỉ đạo công tác Thông tin- tuyên tryền TAND đã tổ chức ngay phiên họp thứ nhất để góp ý kiến xây dựng chương trình phát sóng Truyền hình TAND số đầu tiên vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2017) và đóng góp xây dựng đề cương nội dung sẽ sản xuất, phát sóng từ tháng 7 đến tháng 12/2017.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giới thiệu khái quát về format chương trình Truyền hình TAND và nội dung cụ thể kỳ phát sóng đầu tiên cũng như các chương trình sẽ phát trong năm 2017. Theo đó, chương trình Truyền hình TAND được phát trên sóng truyền hình, có thời lượng từ 25 đến 30 phút; lộ trình năm đầu tiên tần suất phát sóng phát 2 kỳ/tháng và được phát lại 2 lần. Nội dung chủ đạo của chương trình gồm: tổng hợp tin tức, sự kiện hoạt động của TANDTC và TAND địa phương; các chuyên đề nghiệp vụ xét xử; công khai bản án; án lệ; tư vấn pháp luật; câu chuyện pháp đình; tọa đàm theo chuyên đề… 

Góp ý vào nội dung chương trình Truyền hình TAND, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu tham dự đánh giá cao việc hệ thống TAND có một chương trình riêng phát sóng trên truyền hình- đây là một phương tiện thông tin, tuyên truyền có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm của con người. Do đó, Ban Chỉ đạo cần xác định nội dung cho từng lần phát sóng; chương trình cần phải đa dạng, sinh động, phải bám sát chức năng nhiệm vụ quyền hạn của TAND, phải mang hơi thở cuộc sống và thu hút được sự quan tâm của người dân.

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND: Tổ chức Lễ ra mắt và họp phiên thứ nhất

Ban Chỉ đạo họp phiên thứ nhất 

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo đã thống nhất được nội dung của chương trình Truyền hình TAND phát số đầu tiên vào dịp 21/6/2017 và đề cương phát sóng những số tiếp theo; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên cũng như các đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị kịch bản, tư liệu, sự phối hợp trong quá trình sản xuất chương trình…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền, Trưởng ban Ban Chỉ đạo ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao cùng sự chỉ đạo, định hướng sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, Ban chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tổ chức cũng như thực hiện mọi hoạt động thông tin, tuyên truyền mà lãnh đạo TANDTC đã tin tưởng giao phó.

Trần Minh Giang

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật