Báo Công lý
Thứ Bảy, 23/3/2019

TAND thị xã Mường Lay, Điện Biên: Chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án

13/4/2018 10:36 UTC+7
(Công lý) - Trong mấy năm gần đây, TAND thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vượt chỉ tiêu đề ra trên nhiều mặt công tác, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án.

TAND thị xã Mường Lay, Điện Biên: Chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án

Một phiên xét xử của TAND thị xã Mường Lay

Để đạt được những thành tích đó, ngay từ đầu năm công tác, lãnh đạo TAND thị xã Mường Lay luôn quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Lãnh đạo TAND thị xã Mường Lay cũng cho triển khai áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp xây dựng, phát huy tinh thần sáng tạo của anh em. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã cho triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào công việc, từ việc thụ lý, báo gọi triệu tập phiên tòa, thống kê báo cáo, nghiên cứu văn bản nghiệp vụ đều được lập bảng biểu theo dõi khoa học, kịp thời, hiệu quả, chính xác nên tiến độ giải quyết án của đơn vị tăng lên rõ rệt, hạn chế nhiều được án quá luật định.

Nhờ vậy, trong năm 2017 vừa qua, dù số lượng án tăng, tính chất của các vụ việc ngày càng phức tạp, nhưng tỷ lệ giải quyết án của TAND thị xã Mường Lay vẫn đạt 100% và là một trong số những đơn vị có tỷ lệ giải quyết án cao nhất của TAND hai cấp tỉnh Điện Biên. Chất lượng giải quyết các loại án của đơn vị cũng không ngừng được nâng cao; việc tranh tụng tại các phiên tòa luôn được quan tâm, chú trọng thực hiên theo đúng tinh thần cải cách tư pháp; xét xử có căn cứ, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải cũng được Tòa án thị xã đặc biệt chú trọng nên số vụ án dân sự, hôn nhân gia đình phải đưa ra xét xử không nhiều. Tỷ lệ hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong các vụ việc dân sự của đơn vị đạt cao. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm và thực hiện tốt. Không để xảy ra hiện tượng cán bộ tiêu cực gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân.

Cùng với đó TAND thị xã Mường Lay còn chú trọng triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiều mặt công tác khác, như: Công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể; công tác văn phòng; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thống kê - tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác Hội thẩm nhân dân; việc triển khai thi hành Hiến pháp và thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động của Tòa án.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018, lãnh đạo TAND thị xã Mường Lay đã yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, đảm bảo mỗi bản án, quyết định của Tòa án phải đúng quy định của pháp luật, bảo vệ được quyền lợi của người dân; tiếp tục duy trì tác phong, nền nếp công tác, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ; đội ngũ Thẩm phán phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương để xứng đáng với chức danh cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đặc biệt, lãnh đạo Tòa án thị xã cũng quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức cần nghiêm túc triển khai thực hiện 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử như: Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; Đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; Tăng cường công tác kiểm tra; Nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán; Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc cho các Tòa án; Thường xuyên tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo Chỉ thị số 01, ngày 16/1/2017 của Chánh án TANDTC.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật