Báo Công lý
Thứ Bảy, 23/6/2018

TAND huyện Mường Nhé, Điện Biên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhờ làm tốt công tác thi đua khen thưởng

25/12/2016 11:07 UTC+7
(Công lý) - Trong năm 2016, nhờ sự đoàn kết của toàn thể các cán bộ, công chức trong đơn vị cùng với việc xây dựng, phát động được nhiều phong trào thi đua nên TAND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận thức được công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, là động lực, cách thức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm công tác 2016, lãnh đạo TAND huyện Mường Nhé đã kịp thời triển khai phát động phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị; giao kế hoạch công tác cụ thể đến từng người, phân công trực tuần theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Qua đó đã tạo động lực cho từng cá nhân có tinh thần phấn đấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm chung của đơn vị.

Năm 2016, đơn vị đã phát động 2 đợt thi đua, cụ thể: Đợt 1 từ 1/10/2015 đến 30/3/2016 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngay từ tháng, quý đầu của năm công tác”; Đợt 2: Từ 1/4/2016 đến 30/9/2016 với chủ đề “Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; cán bộ, công chức, viên chức TAND huyện Mường Nhé thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2016; lập thành tích cao nhất chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016”.

Trong từng đợt, đơn vị lại chia nhỏ ra nhiều giai đoạn, nội dung thi đua đa dạng, phong phú, tập trung chủ yếu vào việc giải quyết các loại án đúng tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử. Sau mỗi đợt thi đua, đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm quá trình thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua để nghị khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến, tổng hợp nhiều đợt để khen thưởng cả năm. Kiên quyết chống mọi biểu hiện thành tích chung chung, thiếu hiệu quả trong công tác thi đua.

TAND huyện Mường Nhé, Điện Biên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhờ làm tốt công tác thi đua khen thưởng

Trụ sở TAND huyện Mường Nhé

Nhờ làm tốt công tác thi đua khen thưởng nên trong năm 2016, TAND huyện Mường Nhé đã thụ lý và giải quyết 99/99 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Ra quyết định thi hành 100% các bản án đã có hiệu lực pháp luật; không có án oan sai, tồn đọng hay quá hạn. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức xét xử lưu động 14 vụ tại các xã, bản vùng sâu vùng xa của huyện Mường Nhé, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham dự, góp phần tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, ngăn ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Đồng thời, về các mặt công tác khác của đơn vị như tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, động viên cán bộ công chức xung kích trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động; Công tác Hội thẩm nhân dân đã ổn định về số lượng và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Trình độ chuyên môn của các vị Hội thẩm tương đối đồng đều. Mặc dù điều kiện công tác, đường xá đi lại khó khăn nhưng các vị Hội thẩm đã tham gia tập huấn nghiệp vụ đầy dủ do Tòa án tỉnh tổ chức. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác Hội thẩm năm 2016 đúng quy định, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn hội thẩm; công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công thường xuyên được đẩy mạnh, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; Sử dụng kinh phí thi đua khen thưởng đúng quy định.

Qua tổng kết công tác bình xét thi đua, đơn vị đã có 8/9 công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 2 đồng chí được công nhận sáng kiến cấp cơ sở là Giàng A Bách và Hoàng Văn Phong, trong đó đồng chí Hoàng Văn Phong đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhờ đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả thụ lý và giải quyết, xét xử các vụ án hôn nhân gia đình” đạt chất lượng tốt.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế, lãnh đạo TAND huyện Mường Nhé đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tập trung thực hiện các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục xây dựng đơn vị đạt "Tập thể Lao động xuất sắc", xét xử và giải quyết án đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký; kiên quyết không để án tồn đọng kéo dài, không để oan sai; phấn đấu hơn 90% công chức đạt lao động tiên tiến; giải quyết án hình sự đạt 96% trở lên; dân sự đạt 90% trở lên; giải quyết 100% các hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; 100% các bản án có hiệu lực đều được thi hành nghiêm túc, đúng quy định. Tổ chức 10 phiên tòa xét xử lưu động trở lên tại những điểm và khu dân cư nơi xảy ra tội phạm nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật