Báo Công lý
Thứ Sáu, 22/11/2019

TAND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk: Thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp

28/3/2019 06:56 UTC+7
(Công lý) - Trong năm 2018, nhờ triển khai thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp nên TAND huyện Ea Súp đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra trên nhiều mặt công tác.

Phát huy thành tích đó, toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị đã và đang cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND huyện Ea Súp đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC về nhiệm công tác vụ trọng tâm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt sâu sắc cho mỗi một cán bộ công chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, lãnh đạo Tòa án huyện cũng thường xuyên chỉ đạo anh em trong đơn vị cần cố gắng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp, đặc biệt thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động xét xử, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót. Đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục xét hỏi, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Thực hiện các chuyên đề quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động về số liệu, thường xuyên kiểm tra và định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chuyên đề. Qua đó, tìm ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời để từng bước nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án.

TAND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk: Thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp

Một phiên xét xử của TAND huyện Ea Súp

Đồng thời, lãnh đạo TAND huyện Ea Súp cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử như Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; Đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; Tăng cường công tác kiểm tra; Nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán; Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc cho các Tòa án; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án...

Nhờ vậy, trong năm 2018, TAND huyện Ea Súp đã thụ lý giải quyết 470 vụ, việc các loại (tăng 38 vụ việc so với năm 2017); đã giải quyết xong 438 vụ việc, đạt tỷ lệ 92%, (tăng 75 vụ việc so với năm 2017); còn lại 32 vụ, việc đang được tiếp tục giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Và cũng chính nhờ đẩy mạnh việc cải cách tư pháp, chú trọng, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, thể hiện rõ tính công khai, minh bạch, dân chủ nhằm đảm bảo các vụ án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của công dân nên chất lượng hoạt động xét xử của đơn vị được nâng cao, các bản án được tuyên đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, đơn vị cũng đã chú trọng công tác hòa giải và đối thoại để các đương sự tự thỏa thuận với tỷ lệ hòa giải thành cao. Qua đó góp phần giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, một bộ phận người dân với cơ quan Nhà nước, giữ gìn và tăng cường mối quan hệ trong cộng đồng dân cư, tạo niềm tin của nhân dân vào các cơ quan Nhà nước.

Hơn nữa, xác định việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm là giải pháp đột phá, hữu hiệu để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp; giúp các Thẩm phán, Thư ký nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác giải quyết, xét xử các loại án nên Tòa án huyện cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Bên cạnh đó, TAND huyện Ea Súp còn triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiều mặt công tác khác, như: công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể; công tác văn phòng; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thống kê, tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác Hội thẩm nhân dân; công tác phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động của Tòa án…

Phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, lãnh đạo TAND huyện Ea Súp cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục cố gắng đẩy nhanh tiến độ cũng như nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không để việc giải quyết, xét xử các loại án kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử cũng như các yêu cầu về cải cách tư pháp, đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên toà, chú trọng đề cao công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định, 100% các bản án hình sự sau khi có hiệu lực đều được đưa ra thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật