Báo Công lý
Thứ Sáu, 21/9/2018

TAND hai cấp tỉnh Lai Châu: Các phong trào thi đua ngày càng thiết thực

10/10/2017 06:50 UTC+7
(Công lý) - Trong năm 2017, nhờ sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, TAND hai cấp tỉnh Lai Châu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đạt được thành tích đó, Tòa án hai cấp tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua.

Trong mấy năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu đã có những bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân được nâng lên. Nhưng cùng với sự phát triển đó thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp, các vụ vi phạm pháp luật cũng có chiều hướng gia tăng.

Đứng trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Lai Châu đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua, khen thưởng thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua.

Đặc biệt, lãnh đạo TAND tỉnh cũng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất lượng xét xử. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do TANDTC và địa phương phát động gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn, nghiệp vụ và thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đơn vị đã nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt việc tốt, lấy công tác thi đua làm động lực phấn đấu, qua đó từng bước xây dựng TAND hai cấp tỉnh Lai Châu ngày càng trong sạch và vững mạnh.

TAND hai cấp tỉnh Lai Châu: Các phong trào thi đua ngày càng thiết thực

Một phiên xét xử lưu động của TAND tỉnh Lai Châu

Bên cạnh đó, TAND hai cấp tỉnh còn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Vì thế đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ công chức, làm cho phong trào thi đua ngày càng sôi nổi và thiết thực, thực sự là động lực, đòn bẩy cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hệ thống TAND và địa phương.

Nhờ vậy, trong năm 2017, các vụ, việc đều được Tòa án hai cấp tỉnh Lai Châu thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Nhìn chung, chất lượng xét xử của các đơn vị trong Tòa án hai cấp ngày càng được nâng lên, về án hình sự, việc hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội; việc cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thực hiện đúng quy định của pháp luật và không để án quá hạn luật định.

Song song với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức, kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm tiếp theo, lãnh đạo TAND tỉnh Lai Châu đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong các đơn vị thuộc Tòa án hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng. Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định,…

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cần đổi mới về cả nội dung và hình thức, lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ luật công vụ, phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm phiền hà, sách nhiễu của Thẩm phán. Cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao kỹ năng điều khiển phiên tòa của Thẩm phán theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai,  đúng pháp luật.

Nam Hoàng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật