Báo Công lý
Thứ Bảy, 16/2/2019

TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa: Gắn công tác thi đua với việc nâng cao chất lượng xét xử

28/6/2018 06:53 UTC+7
(Công lý) - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mấy năm gần đây, TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có được kết quả đó là nhờ các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã xây dựng được nhiều phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực.

TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa: Gắn công tác thi đua với việc nâng cao chất lượng xét xử

Một phiên xét xử của TAND tỉnh Khánh Hòa

Trong mấy năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại có chiều hướng ngày càng gia tăng. Đứng trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2018, lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất lượng xét xử; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn, nghiệp vụ. Qua các phong trào thi đua, khen thưởng đã xây dựng được nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác thật sự là những nhân tố mới, những tài năng có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn các tập thể, cá nhân phấn đấu, học tập, làm theo.

Sau mỗi đợt thi đua đều có tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đó là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Từ đó đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là trong công tác xét xử, giải quyết các loại án.

Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết, xét xử được 3.689 vụ, việc; đạt tỷ lệ 65%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đạt 99%; các đơn vị cũng đã công khai 681 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử. Những vụ án còn lại đều trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Các vụ án đã xét xử đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; Không có các bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Đối với các loại án khác, các Thẩm phán đã chú trọng làm tốt công tác hòa giải và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết án, tỷ lệ hòa giải thành đạt cao.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác, tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các công tác khác như công tác Giám đốc kiểm tra, giải quyết đơn thư, Tổ chức cán bộ, Hội thẩm nhân dân, Văn phòng và Thi đua khen thưởng thường xuyên được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt.

Phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức trong TAND hai cấp tỉnh tiếp tục rèn luyện, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học pháp lý; đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 và việc áp dụng các Bộ luật mới được Quốc hội thông qua; nghiêm túc thực hiện 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử; phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối tác phong làm việc, tạo ra sự đoàn kết nhất trí phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các đơn vị chú trọng phối hợp với các cơ quan, ban ngành để giải quyết tốt công tác chuyên môn, kịp thời đưa ra xét xử, giải quyết những vụ án điểm được dư luận quan tâm; tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn bộ máy; thực hiện tốt quy chế dân chủ…

Bên cạnh đó, lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo đến các đơn vị, cá nhân trong Tòa án hai cấp phấn đấu giải quyết, xét xử 100% các vụ, việc trong thời hạn luật định; tiếp tục đổi mới nội dung tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật; thực hiện tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự; tăng cường đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án và hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa và không để án quá hạn luật định do lỗi chủ quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Toà án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật