Báo Công lý
Thứ Bảy, 23/6/2018

TAND hai cấp tỉnh Hòa Bình: Tỷ lệ giải quyết nhiều loại án đạt 100%

31/12/2016 08:49 UTC+7
(Công lý) - Trong năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm và tạo điều kiện của cấp ủy địa phương và TANDTC cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, TAND hai cấp tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm công tác 2016, lãnh đạo TAND tỉnh Hòa Bình đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức các đơn vị trong Tòa án hai cấp không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua, khen thưởng thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua.

TAND hai cấp tỉnh Hòa Bình: Tỷ lệ giải quyết nhiều loại án đạt 100%

Một phiên xét xử của TAND tỉnh Hòa Bình

Đặc biệt, lãnh đạo TAND tỉnh Hòa Bình cũng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất lượng xét xử; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt việc tốt, qua đó từng bước xây dựng TAND hai cấp ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Bên cạnh đó, Tòa án hai cấp của tỉnh còn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ công chức, làm cho phong trào thi đua yêu nước thực sự sôi nổi, là động lực, đòn bẩy cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hệ thống TAND và địa phương.

Năm 2016, TAND hai cấp tỉnh Hòa Bình thụ lý 2.535 vụ án các loại, đã giải quyết 2.526 vụ, đạt tỷ lệ 99,6%. Trong đó, tỷ lệ giải quyết nhiều loại án đạt 100%; xét xử lưu động 146 vụ; hòa giải thành 1.262/1.712 vụ việc; đã kiểm tra 1.998 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; chất lượng xét xử, giải quyết các loại án của Tòa án hai cấp tỉnh ngày càng được nâng cao. Trong giải quyết án hình sự, hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra. Việc cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thực hiện đúng quy định của pháp luật và không để án quá hạn luật định.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh Hòa Bình tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Hòa Bình đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định của pháp luật, trọng tâm là việc thực hiện tốt các phần mềm quản lý, thống kê của TANDTC, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với hoạt động của tòa án…

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Toà án nhân dân”, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ luật công vụ, phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm phiền hà, sách nhiễu của Thẩm phán; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao kỹ năng điều khiển phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật