Báo Công lý
Thứ Sáu, 18/1/2019

TAND hai cấp tỉnh Hậu Giang: Thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp

15/2/2018 10:30 UTC+7
(Công lý) - Trong những năm gần đây, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của TANDTC cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, TAND hai cấp tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các yêu cầu về cải cách tư pháp.

TAND hai cấp tỉnh Hậu Giang: Thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp

Phòng truyền thống của TAND tỉnh Hậu Giang

Ngay từ đầu năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Hậu Giang đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lãnh đạo Tòa án tỉnh cũng đã phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng, theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua.

Đồng thời, công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các loại án được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án hai cấp thường xuyên đôn đốc, không để án quá hạn luật định do lỗi chủ quan, không kết án oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, các bản án được tuyên đúng pháp luật, đảm bảo rõ ràng, thuận lợi cho việc thi hành bản án. Các mặt công tác của Tòa án hai cấp tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của TANDTC cũng như của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, của các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp đã hỗ trợ cho hoạt động của các đơn vị trong Tòa án hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhờ vậy, trong năm 2017, tỷ lệ giải quyết án của TAND hai cấp tỉnh Hậu Giang đạt 97,92%, số vụ còn lại đều trong hạn luật định. Đặc biệt, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 04 về việc tăng cường công tác hòa giải tại TAND của Chánh án TANDTC, TAND tỉnh Hậu Giang đã phát động phong trào thi đua “Nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả hòa giải vụ án dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Chính vì thế, trong quá trình giải quyết, xét xử các loại án, các đơn vị trong Tòa án hai cấp luôn quan tâm làm tốt công tác hòa giải, đối thoại nên tỷ lệ các vụ án được giải quyết bằng hòa giải thành đạt 2.125/4.588 vụ đã giải quyết, chiếm tỷ lệ 46,31%, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

Trong số vụ án hòa giải thành của các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh Hậu Giang có những vụ việc hòa giải tại các xã, phường hoặc tại nơi phát sinh tranh chấp. Việc hòa giải ngoài trụ sở là cách mới và đem lại hiệu quả trong nhiều năm qua tiếp tục duy trì và phát huy kết quả khả quan. Bên cạnh đó, sự phối hợp với chính quyền các cấp ngày càng chặt chẽ hơn, thể hiện qua việc ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan ở những địa bàn có nhiều án tranh chấp phức tạp, phát sinh nhiều.

Đặc biệt, các đơn vị trong TAND hai cấp của tỉnh cũng đã thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, trong đó có giải pháp tăng cường tranh tụng tại phiên tòa. Việc thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời và có văn bản trả lời cho người khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Toà án thường xuyên được quan tâm và củng cố, góp phần nâng cao vị thế của Tòa án.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác, tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018, lãnh đạo TAND tỉnh Hậu Giang đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng cũng như các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử. Lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Các đơn vị duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định của pháp luật. Trọng tâm là việc thực hiện tốt các phần mềm quản lý, thống kê, công khai bản án theo quy định của TANDTC, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với hoạt động của Tòa án.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật