Báo Công lý
Thứ Sáu, 22/6/2018

TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh gắn công tác thi đua với việc nâng cao chất lượng xét xử

29/12/2016 08:16 UTC+7
(Công lý) - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm công tác 2016 vừa qua, toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm công tác 2016, xác định công tác thi đua, khen thưởng có vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị Tòa án các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số I - TAND và các cơ quan khối nội chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2016. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 theo chủ đề xuyên suốt là: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau mỗi đợt thi đua đều có tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đó là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Từ đó đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần cùng với đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, mỗi cán bộ công chức trong đơn vị đã đăng ký các tiêu chí đạo đức cần rèn luyện, luôn gương mẫu tích cực trong mọi công tác, thực hiện triệt để nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của ngành và của đơn vị trong sinh hoạt công tác. Nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ, đơn vị, các đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án, có nhiều biện pháp, giải pháp xây dựng và phát huy thành tích trong phong trào thi đua của đơn vị, thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu của ngành, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh gắn công tác thi đua với việc nâng cao chất lượng xét xử

Ảnh minh họa

Trong năm 2016, tỷ lệ giải quyết án của TAND tỉnh Hà Tĩnh đạt 99,7%; chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật; không có án cải sửa nghiêm trọng; không có án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm trong án hình sự; không có án quá hạn luật định, hạn chế các sai sót dưới mức thấp nhất, không có khiếu nại, khiếu kiện về hành vi tố tụng. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự, dân sự nhằm giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân; kiên trì hoà giải thành các vụ án dân sự, hòa giải đoàn tụ án HN&GĐ đạt tỷ lệ cao...         

Bên cạnh công tác xét xử, các mặt công tác khác của TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh cũng thực hiện có hiệu quả.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Tòa án trong sạch vững mạnh. Nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức tại cơ quan, công sở làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

Song song với đó, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Trong phong trào thi đua, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng các chương trình, triển khai kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ; phát hiện và xử lý kịp thời cán bộ, công chức có hành vi vi phạm; kịp thời khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật