Báo Công lý
Thứ Tư, 26/6/2019

TANDTC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

11/10/2018 22:02 UTC+7
(Công lý) - Chiều 11/10, Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW8).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Cánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy TANDTC; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ban thường vụ Đảng, Thẩm phán TANDTC và toàn thể đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc có mặt tại các điểm cầu Hội nghị trực tuyến.

TANDTC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng   

 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC trực tiếp phổ biến và quán triệt nội dung Nghị quyết

Hội nghị đã nghe đồng chí Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, tập trung vào các nội dung quan trọng như, kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cũng thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung cơ bản quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

TANDTC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

 Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ của TANDTC

Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

Đặc biệt, Nghị quyết này gắn với chức năng, nhiệm vụ của TANDTC; do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp thêm cho mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn, để làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới.

TANDTC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hội nghị trực tuyến tại 04 điểm cầu: TAND cấp cao tại Hà Nội, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Vụ Công tác phía Nam và Học viện Tòa án

Đảng ủy TANDTC đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan, đơn vị trong TANDTC tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

TANDTC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hội nghị với sự tham gia của toàn thể đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc TANDTC

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy TANDTC đề nghị, các đảng viên tham dự Hội nghị trong quá trình học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các Nghị quyết. Trên cơ sở đó quán triệt, vận dụng, đề ra các giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị và mỗi đảng viên thực hiện Nghị quyết của Đảng hiệu quả và thiết thực.

Sau Hội nghị, các đồng chí Bí thư tổ chức cơ sở đảng phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và tổ chức Đoàn thể tổ chức thảo luận những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực chuyên môn tại đơn vị; đồng thời, hướng dẫn các đảng viên viết bản thu hoạch các nhân. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị mình.

Mai Đỉnh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật