Báo Công lý
Chủ nhật, 26/5/2019

TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh: Điểm sáng trong công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015

02/10/2015 15:27 UTC+7
(Công lý) - Triển khai Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 8/4/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về Tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại hệ thống TAND hai cấp của tỉnh.

Sau 5 năm, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành tích đáng kể, là điểm sáng trong công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015 góp phần to lớn vào sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, là điểm tựa công lý của công dân.

TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh: Điểm sáng trong công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015

Tập thể cán bộ, công chức TAND Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Thẩm phán nước CHDCND Lào

Theo đó, những năm qua, mặc dù, trong quá trình triển khai thực hiện cải cách tư pháp, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh gặp không ít khó khăn, thách thức cần phải có biện pháp khắc phục như: Sự quá tải trong công tác chuyên môn, số lượng án thụ lý tăng mạnh, ngày càng phức tạp; số lượng Thẩm phán và cán bộ nghiệp vụ còn thiếu so với yêu cầu công tác chuyên môn; đội ngũ cán bộ, công chức đã được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nhưng vẫn còn có mặt hạn chế, chưa theo kịp với nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay…. Thế nhưng, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực xét xử và giải quyết tốt các loại án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư và du khách đến với Quảng Ninh. Bằng hoạt động xét xử, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã tạo được lòng tin của nhân dân vào công tác lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào nền công lý nước nhà.

Trong 5 năm qua, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết 20.780 vụ án các loại trong tổng số 22.587 vụ án đã thụ lý, đạt tỷ lệ 92%. Trung bình mỗi năm, TAND hai cấp của tỉnh tổ chức khoảng 120 - 150 phiên toà xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án. Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính cũng có nhiều tiến bộ, cơ bản đảm bảo đúng pháp luật, qua đó bảo vệ kịp thời các quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, tập thể và công dân. Trung bình mỗi năm, tỷ lệ các vụ việc hoà giải thành công đạt trên 60%.

Ngoài ra, công tác xem xét, giải quyết áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, hoạt động ủy thác, nhận ủy thác tư pháp; thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; phối hợp xác minh lý lịch tư pháp... được các Tòa án thực hiện nền nếp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới các thủ tục hành chính tại Toà án, đảm bảo cho việc thụ lý, giải quyết các loại vụ án và tiến hành các thủ tục hành chính tư pháp khác. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, hàng năm, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đều chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra về các mặt hoạt động của Tòa án địa phương, trong đó có công tác tổ chức cán bộ, nhằm kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác nghiệp vụ, quản lý cán bộ và những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, TAND tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm, đồng thời đề ra các biện pháp quản lý cán bộ, nâng cao kỷ luật công vụ.

Do làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 49-NQ/TW nên nhận thức của cán bộ, công chức đối với công tác cải cách tư pháp không ngừng nâng cao, tạo ra những chuyến biến tích cực ở nhiều lĩnh vực công tác. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được đảm bảo; đội ngũ cán bộ, công chức, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Toà án hai cấp tiếp tục tăng, công tác xây dựng pháp luật được chú trọng và đạt hiệu quả, thể chế hóa được nhiều nội dung tiến bộ mà Nghị quyết số 49 đặt ra. Các nhiệm vụ cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, đôn đốc chỉ đạo thực hiện, nhất là sau khi Luật Tổ chức TAND 2014 có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã xác định phương hướng, trọng tâm công tác cải cách tư pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đã đặt ra.

H.M

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật