Báo Công lý
Thứ Bảy, 25/5/2019

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Các tội về đánh bạc được quy định cụ thể hơn

06/10/2015 08:04 UTC+7
(Công lý) - Theo Dự thảo của BLHS (sửa đổi) thì Tội đánh bạc; Tội tổ chức đánh bạc; Tội gá bạc được quy định thành từng điều riêng biệt (Điều 332, Điều 333 và Điều 334).

Các quy định này cụ thể hơn, chi tiết hơn để làm căn cứ xử lý người phạm tội, đáp ứng được thực tiễn loại tội phạm này đang ngày càng gia tăng.

So với Điều 248 của BLHS hiện hành thì Điều 332 của Dự thảo BLHS (sửa đổi) đã nâng mức khởi điểm để truy cứu trách nhiệm hình sự của Tội đánh bạc từ 2.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng đối với người phạm tội lần đầu. Người phạm tội (ở Điều 248 của BLHS hiện hành) bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; nhưng tại Điều 332 của Dự thảo BLHS (sửa đổi) thì người vi phạm không bị phạt tiền. Người phạm tội đánh bạc theo quy định tại Điều 248 của BLHS hiện hành bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm; nhưng Điều 332 của Dự thảo BLHS (sửa đổi) thì người vi phạm bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Như vậy, mức cải tạo không giam giữ giữa quy định của BLHS hiện hành và Dự thảo BLHS (sửa đổi) đối với người vi phạm lần đầu vẫn là 3 năm; nhưng mức khởi điểm của hình phạt tù của Điều 248 của BLHS hiện hành là 3 tháng thì nay mức khởi điểm của hình phạt tù quy định tại Điều 332 của Dự thảo BLHS (sửa đổi) là 1 năm.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Các tội về đánh bạc được quy định cụ thể hơn

Các bị cáo trong một vụ án đánh bạc (Ảnh minh họa)

Điều 248 của BLHS hiện hành quy định: phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Theo Điều 332 của Dự thảo BLHS (sửa đổi) thì người phạm tội ngoài việc có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên, thì nay quy định thêm người phạm tội sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị số để phạm tội. Điều 248 của BLHS hiện hành quy định mức khởi điểm của người vi phạm trong trường hợp này là 2 năm, thì nay Điều 332 của Dự thảo BLHS (sửa đổi) quy định là 3 năm. Người phạm tội theo quy định của Điều 248 BLHS hiện hành còn có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, thì nay Điều 332 của Dự thảo BLHS (sửa đổi) quy định tăng số tiền bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

So sánh Tội đánh bạc được quy định được quy định giữa BLHS hiện hành và Dự thảo BLHS (sửa đổi) thấy rằng Tội đánh bạc quy định trong Dự thảo BLHS (sửa đổi) có nới rộng hơn mức khởi điểm để truy cứu trách nhiệm hình sự của Tội đánh bạc từ 2.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng đối với người phạm tội lần đầu. Tuy nhiên, khi người phạm tội đánh bạc bị bắt thì mức án phạt (về tiền và hình phạt tù) tăng nặng hơn.

Đối với Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, BLHS hiện hành quy định hai tội này trong Điều 249. Theo đó, Điều 249 BLHS hiện hành quy định: Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100.000.000 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong Dự thảo BLHS (sửa đổi) thì Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được tách riêng biệt, Điều 333 của Dự thảo quy định về Tội tổ chức đánh bạc; Điều 334 quy định về Tội gá bạc. Theo đó, Điều 333 của Dự thảo mở rộng hơn về đối tượng tổ chức đánh bạc gồm: Người rủ rê, lôi kéo, chuẩn bị các công cụ, phương tiện hoặc có các hành vi tổ chức đánh bạc khác; tổ chức đánh bạc trong cùng một lúc cho từ 10 người đánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên. Người phạm tội tổ chức đánh bạc theo quy định của Điều 249 BLHS hiện hành bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm; theo quy định của Điều 333 Dự thảo BLHS (sửa đổi) bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Đối với Tội gá bạc, Dự thảo BLHS (sửa đổi) quy định riêng tội này trong Điều 334. Theo đó, người nào sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho người khác đánh bạc thuộc một trong các trường hợp: cho từ 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc cho từ 2 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Người phạm tội gá bạc theo quy định của BLHS hiện hành bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm, nhưng theo quy định tại Điều 334 Dự thảo BLHS (sửa đổi) thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm (mức khởi điểm thì giữ nguyên, mức cao nhất thì giảm 3 năm). Người phạm tội gá bạc theo Điều 249 BLHS hiện hành có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100.000.000 triệu đồng, nay  Điều 334 Dự thảo BLHS (sửa đổi) thì bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Trần Quang Huy

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật