Báo Công lý
Thứ Ba, 18/12/2018

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

06/2/2018 07:14 UTC+7
(Công lý) - Chiều 5/2, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin – tuyên truyền TAND triển khai Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-TANDTC ngày 14/4/2017 của Chánh án TANDTC.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Thông tin-tuyên truyền TAND đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo TANDTC, trực tiếp là đồng chí Chánh án, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, của tập thể cán bộ, công chức các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc TANDTC và các TAND, TAQS các cấp, nhìn chung công tác thông tin - tuyên truyền trong hệ thống được tăng cường, đẩy mạnh một bước, phản ánh kịp thời hoạt động của các Tòa án trong năm 2017.

Ngoài tổ chức các phiên họp để thống nhất định hướng công tác thông tin, tuyên truyền của TAND theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo còn theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sơ kết công tác thông tin - tuyên truyền trong hệ thống TAND các cấp. 

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Ban Chỉ đạo đã giúp Chánh án TANDTC tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch trọng tâm về công tác Thông tin - tuyên truyền của TAND như: Tuyên truyền về triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật nói chung, Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, Chỉ thị của Chánh án về triển khai các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử...trên nhiều các ấn phẩm báo chí, Truyền hình trong và ngoài hệ thống Tòa án. Ra mắt Chương trình TAND, với nội dung các số phát sóng đã bám sát các hoạt động của lãnh đạo TANDTC, hoạt động TAND....Ra mắt Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử. 

Cùng với đó các TAND địa phương đã bám sát những định hướng của Ban Chỉ đạo, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và hoạt động TAND nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND nhấn mạnh, những thành công của Ban Chỉ đạo trong năm vừa qua nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện, bước đầu đã giúp cho TANDTC đưa ra những sản phẩm thông tin, truyền thông với nhân dân cả nước. Đặc biệt trong đó có chương trình phối hợp đã ký giữa TANDTC với Đài Truyền hình Việt Nam đã được các Bộ, ban, ngành, Trung ương, địa phương, nhân dân... đánh giá rất cao. 

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã đề cao vai trò, nỗ lực của Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Thông tin - tuyên truyền trong năm qua, đã giúp toàn hệ thống TAND được khởi sắc, tốt hơn, được chăm lo, được quan tâm, được đầu tư. Người dân đã hiểu hơn về hoạt động của Tòa án, uy tín của hệ thống Tòa án được nâng lên một cách đáng kể, cái đó là nhờ truyền thông trong và ngoài ngành. 

Số lượng tin, bài hoạt động về Tòa án nhiều, khá toàn diện cả về hình thức và nội dung. Ngoài phản ánh các hoạt động Tòa án còn có các bài viết các vụ án, giới thiệu pháp luật, chủ trương đường lối của Đảng và xây dựng ngành. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý và gợi mở thêm trong năm 2018, đó là cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, tăng tính hấp dẫn của chương trình, bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý, Phó Trưởng ban Thường trực trình bày nội dung báo cáo

Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chánh án Nguyễn Hòa Bình đối với những nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chỉ đạo sẽ tập chung thực hiện trong năm 2018.

Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động Thông tin - tuyên truyền TAND các cấp, và tăng cường sự phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương để kịp thời Thông tin - tuyên truyền, bám sát vào chương trình công tác trọng tâm của TAND.

Mai Đỉnh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật