Báo Công lý
Thứ Hai, 23/4/2018

TANDTC tổ chức Hội thảo lấy ý kiến công tác phát triển án lệ

14/9/2016 17:37 UTC+7
(Công lý) - Ngày 14/9, TANDTC tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức hữu quan, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn đối với các dự thảo án lệ, các bản án, quyết định dự kiến lựa chọn phát triển thành án lệ.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, Đảng ta đã đề ra quan điểm cần phát triển án lệ và áp dụng án lệ trong xét xử. Quan điểm của Đảng đã được thể chế hóa thành những quy định cụ thể trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các luật tố tụng được Quốc hội thông qua năm 2015; Hội đồng Thẩm phán TANDTC cũng đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 hướng dẫn về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

TANDTC tổ chức Hội thảo lấy ý kiến công tác phát triển án lệ

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Trên cơ sở các quy định của luật và hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán, ngày 6/4/2016, 6 án lệ đầu tiên đã chính thức được ban hành để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử. Kết quả này được nhìn nhận là một trong những dấu ấn quan trọng về cải cách tư pháp; góp phần bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau; khắc phục các khiếm khuyết trong quy định của pháp luật; tạo lập tính ổn định, minh bạch trong các phán quyết của Tòa án.

Trong bối cảnh chúng ta mới chính thức triển khai việc nghiên cứu áp dụng án lệ trong xét xử; thực tiễn công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử còn có những bất cập; chất lượng bản án chưa cao, thiếu những lập luận, phân tích mang tính tổng quát có giá trị áp dụng để giải quyết các vụ việc tương tự; để bảo đảm chất lượng của các án lệ được ban hành, bên cạnh việc cần làm tốt công tác rà soát, phát hiện, đề xuất nguồn phát triển án lệ, cần tiến hành đánh giá thực tiễn áp dụng các án lệ đã được công bố để kịp thời rút kinh nghiệm. Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình lựa chọn, công bố án lệ (có thể xây dựng quy trình rút gọn bên cạnh quy trình đã được Hội đồng Thẩm phán ban hành); nâng cao kỹ năng viết bản án của các Thẩm phán; nâng cao kỹ năng phân tích, viện dẫn án lệ trong xét xử.

TANDTC tổ chức Hội thảo lấy ý kiến công tác phát triển án lệ

Đại biểu dự Hội thảo đóng góp ý kiến

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ; các giải pháp nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; đánh giá về các án lệ đã được ban hành; cho ý kiến đối với các bản án, quyết định dự kiến đề xuất phát triển thành án lệ.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội thảo, TANDTC sẽ nghiên cứu tiếp thu để có thể lựa chọn được những án lệ có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn xét xử, sự kỳ vọng của người dân và toàn xã hội.

Cao Văn Tỉnh
Bạn đang đọc bài viết TANDTC tổ chức Hội thảo lấy ý kiến công tác phát triển án lệ tại chuyên mục Hoạt động Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật