Báo Công lý
Thứ Hai, 23/4/2018

TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh triển khai Chỉ thị 05 của Chánh án TANDTC

16/9/2016 17:28 UTC+7
(Công lý) - Ngày 16/9/2016, TANDCC tại Tp.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2016/CT-CA ngày 20/7/2016 của Chánh án TANDTC về việc tập trung giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền của các TANDCC.

Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại Tp.HCM; các Phó Chánh án TAND cấp cao tại Tp.HCM; các Chánh án TAND cấp tỉnh của 23 tỉnh, thành trên địa bàn lãnh thổ của TAND cấp cao tại Tp.HCM.

Theo Chỉ thị 05/2016/CT-CA ngày 20/7/2016 của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, trong thời gian qua, mặc dù mới được thành lập theo quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014, nhưng các TAND cấp cao đã khẩn trương ổn định về tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trong đó có công tác giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Tuy nhiên, qua thống kê cho thấy, hiện nay số lượng các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của các TAND cấp cao là rất lớn, trong khi đó số lượng Thẩm phán, Thẩm tra viên của các đơn vị này còn thiếu so với yêu cầu công tác. Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền của các TAND cấp cao, lãnh đạo TANDTC quyết định tập trung các nguồn lực với nhiều giải pháp để giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đang tồn đọng ở các TAND cấp cao.

Theo đó, Chánh án các TAND cấp cao cần thực hiện ngay:

1/ Phối hợp với các Viện KSND cấp cao tương ứng để rà soát số lượng các vụ việc mà các Viện KSND cấp cao đã mượn và nghiên cứu hồ sơ. Đối với các trường hợp này, thống nhất để Viện kiểm sát giải quyết trước, nhưng cần phối hợp, theo dõi kết quả giải quyết của các Viện KSND cấp cao và chủ động có kế hoạch xử lý tiếp theo khi có yêu cầu;

2/ Tập trung giải quyết ngay các vụ việc sắp hết thời hạn kháng nghị (các vụ việc mà thời hạn kháng nghị chỉ còn từ 03 tháng trở xuống);

3/ Trên cơ sở số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của từng địa phương trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ, đề xuất số lượng cán bộ của từng TAND cấp tỉnh cần biệt phái cho TAND cấp cao để giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm và gửi về Vụ Tổ chức- cán bộ TANDTC.

TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh triển khai Chỉ thị 05 của Chánh án TANDTC

Toàn cảnh Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Chánh án TANDTC

Ông Quảng Đức Tuyên, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Tp.HCM cho biết, trải qua hơn 1 năm kể từ ngày thành lập, đến nay TAND cấp cao tại Tp.HCM có 91 cán bộ, công chức và người lao động; trong đó có 22 Thẩm phán cấp cao, 16 Thẩm tra viên, 38 Thư ký. Tính từ 1/10/2015 đến 31/8/2016, TAND cấp cao tại Tp.HCM đã giải quyết 2.071 vụ án các loại, tăng 308 vụ so với năm 2015 thụ lý 1.763 vụ.

Riêng về đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm: trong 11 tháng (1/10/2015 đến 31/8/2016) tổng lượng đơn đã nhận được là 11.757, đã phân loại và thụ lý 6.229 đơn, giải quyết được 1.290 đơn, còn lại 4.939 đơn đang chờ giải quyết. Do số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm gửi đến các TAND cấp cao rất lớn, trong khi cơ quan không đủ nhân lực giải quyết kịp thời nên Chánh án TANDTC đã có Chỉ thị số 05/2016/CT-CA ngày 20/7/2016 để biệt phái một số Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký từ các địa phương trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của từng TAND cấp cao để hỗ trợ xử lý, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng giải quyết các yêu cầu giám đốc thẩm, tái thẩm.

Hội nghị cũng đã thảo luận Quy định và trình tự giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; Quy chế phối hợp về việc lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ biệt phái và công tác giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Văn Khôi

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật