Báo Công lý
Thứ Hai, 22/7/2019

Ngành TAND tỉnh Bến Tre góp ý dự thảo hiến pháp 1992: Tăng thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng

24/4/2013 10:39 UTC+7
Thực hiện kế hoạch về việc lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, cán bộ, thẩm phán ngành TAND tỉnh Bến Tre đã có nhiều ý kiến đóng góp rất cụ thể…

Về các quy định tại Chương II “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, các ý kiến đóng góp cho rằng cần cân nhắc lại khoản 2 Điều 18. Theo đó, Dự thảo quy định “công dân Việt Nam không thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam, giao nộp cho nhà nước khác”. Quy định như trên có thể gây khó khăn trong việc áp dụng các điều ước quốc tế về dẫn độ tội phạm và có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao nước ta với các nước khác. Do đó, đề nghị cân nhắc lại sự cần thiết của quy định này.

 

Ngành TAND tỉnh Bến Tre góp ý dự thảo hiến pháp 1992: Tăng thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng

Bà Trịnh Thị Thanh Bình, Chánh án TAND tỉnh Bến Tre phát biểu góp ý dự thảo Hiến pháp 1992

 

Tại khoản 2 Điều 32 Dự thảo quy định: “Người bị buộc tội có quyền được Tòa án xét xử”. TAND tỉnh Bến Tre góp ý nên sửa lại như sau: “Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử” để tăng tính nghiêm minh  của hệ thống pháp luật. Tại khoản 7 Điều 108 Dự thảo quy định về quyền bào chữa của bị can, bị cáo. Tuy nhiên, theo lý thuyết bị can là người đã bị khởi tố về hình sự, bị cáo là người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử. Như vậy, bị can có quyền bào chữa từ giai đoạn điều tra tại cơ quan điều tra chứ không chỉ có ở TAND. Cho nên, nếu Hiến pháp quy định về quyền bào chữa của bị can, bị cáo chỉ tại ở TAND là chưa thực sự phù hợp vì không bao quát. Thiết nghĩ, phần quy định tại khoản 7 điều này có thể chuyển sang Chương quy định về quyền con người, quyền công dân có quyền tự mình hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quyền trên được đảm bảo trong mọi lĩnh vực bao gồm hình sự và phi hình sự, cả trong tư pháp và hành pháp. Như vậy, Điều 32 và Điều 108 dự thảo cần sửa đổi theo hướng bỏ khoản 7 Điều 108 và bổ sung thêm khoản 3 Điều 32 như sau: “Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo và đương sự có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý, quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; đương sự có thể tự mình, nhờ luật sư hoặc người khác bảo vệ quyền lợi hợp pháp”.

 

Về Chương VIII “TAND và VKSND”, nhiều ý kiến góp ý cho rằng cần bổ sung khoản 2 Điều 107 để hoàn chỉnh hơn như sau: “TAND có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền lợi con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ chế độ, pháp chế xã hội chủ nghĩa”.

 

Để thể hiện tính răn đe của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi can thiệp vào hoạt động xét xử, cần bổ sung thêm quy định tại khoản 2 Điều 108: “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

 

Điều 111 Dự thảo cần được bổ sung và quy định thêm: “Bản án, quyết định và các văn bản khác của TAND có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành. Bản án, quyết định và các văn bản khác của TAND có hiệu lực pháp luật mà không được nghiêm chỉnh chấp hành thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật”. Cần quy định rõ ràng, cụ thể như vậy nhằm tăng cường hơn nữa thẩm quyền của Tòa án trong quá trình tố tụng. 

 

Đề nghị bỏ chức năng “kiểm sát hoạt động tư pháp” của VKSND tại khoản 1 Điều 112 Dự thảo. Việc quy định VKSND ở vị trí là một cơ quan tư pháp lại thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp như hiện nay là có nhiều vướng mắc, bất cập, chưa hợp lý, chưa phù hợp với chủ trương cải cách tư pháp lâu dài (mô hình Viện Công tố theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020), nhất là trong quan hệ với Tòa án vì VKSND vừa là một bên tranh tụng trước Tòa án, vừa là một cơ quan kiểm sát hoạt động xét xử của Tòa án.

Lê Hoàng

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật