Báo Công lý
Thứ Bảy, 25/11/2017

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo lần 3 Luật Phá sản (sửa đổi)

17/10/2013 22:57 UTC+7
Ngày 16/10, TANDTC đã chủ trì phiên họp thứ 3 với các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) để thảo luận, đóng góp ý kiến về một số vấn đề đối với Dự thảo lần 3.

Buổi làm việc có sự tham dự của Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn; Tưởng Duy Lượng; đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, VKSNDTC, Hiệp hội ngân hàng, Liên minh hợp tác xã, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đại diện một số đơn vị thuộc TANDTC… Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình chủ trì buổi làm việc.

 

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo lần 3 Luật Phá sản (sửa đổi)

Chánh án Trương Hòa Bình chủ trì buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình nêu rõ, Luật Phá sản được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/102004 (thay thế Luật Phá sản doanh nghiệp ngày 30/12/1993). Sau 9 năm thi hành, Luật Phá sản năm 2004 đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chế độ XHCN, tăng cường pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX và các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. Bên cạnh đó, Luật Phá sản tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, HTX đang trong tình trạng sản xuất kinh doanh khó khăn, thua lỗ có cơ hội để rút khỏi thị trường một cách có trật tự. Tuy nhiên, qua tổng kết thi hành Luật Phá sản 2004 thấy rằng, sau 9 năm đã bộc lộ một số hạn chế tác động tiêu cực đến việc thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của DN, HTX. Có những quy định của Luật Phá sản mâu thuẫn, chưa tương thích với các văn bản quy phạm pháp luật khác; có những quy định chưa tương thích với pháp luật quốc tế; có những quy định chưa phù hợp với tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của DN, HTX... dẫn đến hiệu quả áp dụng quy định Luật Phá sản vào thực tiễn không cao.

 

Mặt khác, sau khi Luật Phá sản 2004 được ban hành, ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Triển khai tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW các cơ quan chức năng đã nhận thức được những hạn chế, bất cập của thực tiễn thi hành Luật Phá sản 2004. TANDTC đã đề nghị và được Quốc hội quyết định đưa Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII (2011-2016). Theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TANDTC được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

 

Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Phá sản 2004 và tổng hợp những ý kiến góp ý, kiến nghị của bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan, TANDTC đã xây dựng Dự thảo 1 Luật Phá sản (sửa đổi) và gửi TAND các cấp, các đơn vị trực thuộc TANDTC; thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập; thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan để lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật và hồ sơ Dự án Luật. Đồng thời, TANDTC tổ chức Hội thảo tại ba miền lấy ý kiến đóng góp cho việc soạn thảo Luật Phá sản (sửa đổi). TANDTC đã tiếp thu các ý kiến để chỉnh lý thành Dự thảo 2 và gửi các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập; các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan để lấy ý kiến góp ý. TANDTC tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý thành Dự thảo 3 và gửi xin ý kiến Chính phủ; gửi các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan để lấy ý kiến về các nội dung mang tính chất chuyên ngành quy định trong Dự thảo Luật.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu thể hiện đồng tình cao với Dự thảo lần 3 Luật Phá sản (sửa đổi). Dự thảo Luật đã bổ sung các chế định tương ứng có tính khách quan, chặt chẽ hơn, đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm được xác định trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 2/6/2005 và Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013–2020 của Chính phủ. Dự thảo 3 Luật Phá sản (sửa đổi) bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật phá sản của Việt Nam, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của Luật Phá sản với hệ thống pháp luật, không có sự xung đột giữa Luật Phá sản với các văn bản pháp luật khác, phù hợp với thực tiễn nền kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Đồng thời các thành viên tham gia buổi làm việc cũng đã tham gia đóng góp thêm các ý kiến để các quy định của Luật Phá sản (sửa đổi) phải bảo đảm đưa ra những cơ hội thực tiễn cho việc duy trì hoặc tổ chức lại hoạt động của DN, HTX có khả năng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh…

 

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo TANDTC cảm ơn các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực cho Dự thảo 3 Luật Phá sản (sửa đổi) và đề nghị các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung nhằm hoàn thiện Luật Phá sản (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua. 

 

Trần Minh Giang

 

Bạn đang đọc bài viết Đóng góp ý kiến vào Dự thảo lần 3 Luật Phá sản (sửa đổi) tại chuyên mục Hoạt động Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật