Hoạt động Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn January 19, 2017 07:06:00 January 19, 2017 07:06:00 <![CDATA[ TAND tỉnh Thanh Hóa: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 ]]> Sáng 18/1, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ]]> http://congly.vn/trien-khai-cong-tac-2017/tand-tinh-thanh-hoa-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2016-194428.html January 18, 2017 21:38:54 <![CDATA[ TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017 ]]> Sáng nay 18/1, TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đến dự và chỉ đạo Hội nghị. ]]> http://congly.vn/trien-khai-cong-tac-2017/tand-cap-cao-tai-tp-hcm-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-nam-2017-194404.html January 18, 2017 16:37:59 <![CDATA[ TAND TP Đà Nẵng tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ]]> Sáng nay 18/01, TAND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. ]]> http://congly.vn/trien-khai-cong-tac-2017/tand-tp-da-nang-tong-ket-cong-tac-nam-2016-trien-khai-nhiem-vu-nam-2017-194402.html January 18, 2017 16:17:45 <![CDATA[ TAND TP Hải Phòng triển khai công tác năm 2017 ]]> Ngày 17/1, TAND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017. ]]> http://congly.vn/trien-khai-cong-tac-2017/tand-tp-hai-phong-trien-khai-cong-tac-nam-2017-194376.html January 18, 2017 13:36:01 <![CDATA[ Tòa án quân sự hai cấp Quân khu 4 triển khai công tác năm 2017 ]]> Ngày 17/1/, Tòa án quân sự hai cấp Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. ]]> http://congly.vn/trien-khai-cong-tac-2017/toa-an-quan-su-hai-cap-quan-khu-4-trien-khai-cong-tac-nam-2017-194372.html January 18, 2017 13:31:09 <![CDATA[ TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017 ]]> Ngày 17/1, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. ]]> http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-quang-ngai-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-nam-2017-194316.html January 18, 2017 08:39:12 <![CDATA[ TAND tỉnh Quảng Trị triển khai công tác tòa án năm 2017 ]]> Ngày 17/1, TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết, xét xử các loại án. ]]> http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tand-tinh-quang-tri-trien-khai-cong-tac-toa-an-nam-2017-194272.html January 17, 2017 21:07:04 <![CDATA[ Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình gặp mặt cán bộ hưu trí phía Nam nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017 ]]> Chiều ngày 16/1, tại Tp.Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC đã có buổi gặp gỡ thân mật với các cán bộ đã nghỉ hưu ở phía Nam của hệ thống TAND. ]]> http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-nguyen-hoa-binh-gap-mat-can-bo-huu-tri-phia-nam-nhan-dip-xuan-dinh-dau-2017-194210.html January 17, 2017 16:22:17 <![CDATA[ Đổi mới công tác xét xử và nâng cao trách nhiệm của Thẩm phán ]]> Ngày 16/01/2017, Tòa án hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Toà án quân sự Trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. ]]> http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/doi-moi-cong-tac-xet-xu-va-nang-cao-trach-nhiem-cua-tham-phan-194026.html January 16, 2017 21:26:02 <![CDATA[ TAND hai cấp Tp Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2017 ]]> Ngày 16/1, TAND hai cấp Tp Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. ]]> http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-hai-cap-tp-ho-chi-minh-trien-khai-cong-tac-nam-2017-194016.html January 16, 2017 20:10:16