Báo Công lý
Chủ nhật, 22/9/2019

Rà soát VBQPPL thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

07/1/2019 09:58 UTC+7
(Công lý) - Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Rà soát VBQPPL thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Lễ cúng cầu mưa của người Ê đê tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: Internet

Theo Văn bản số 5800/BVHTTDL-PC, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh, theo các căn cứ: Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật..."; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Nội dung rà soát gồm: Những quy định không phù hợp với Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xin lưu ý: Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg chỉ quy định mang tính khuyến nghị (nên, cần, khuyến khích) nhưng một số địa phương quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh mang tính hạn chế, cấm đoán như: Lễ cưới chỉ được tổ chức sau khi đăng ký kết hôn; mời khách dự cưới trong nội bộ gia đình, giới hạn số lượng khách dự đám cưới, việc tổ chức cưới chỉ mời họ hàng nội ngoại, hàng xóm, bạn bè thân thích và đồng nghiệp cơ quan; không làm cỗ mời khách những ngày tang lễ, cúng 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ hết, cải táng… những quy định trên cần được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, văn bản cũng đề nghị các đơn vị trên cơ sở việc rà soát cần đề xuất hướng xử lý và thời gian hoàn thành việc xử lý đối với các văn bản không còn phù hợp.

Rà soát VBQPPL thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

 Lễ bỏ mả của người Ja rai tại huyện Ea Súp. Ảnh: Internet

Bạch Dương

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật