Báo Công lý
Thứ Bảy, 23/6/2018

Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL - Bài 2: Hàng loạt sai sót làm giảm hiệu quả kinh tế

15/7/2017 11:51 UTC+7
(Công lý) - Hàng loạt sai sót, tồn tại trong quá trình thực hiện Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra, dẫn đến làm giảm hiệu lực, tính kinh tế của Dự án nghìn tỷ đồng.

Hàng loạt sai sót trong thực hiện đấu thầu

Theo KTNN, đối với việc thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu, tiên lượng đính kèm hồ sơ mời thầu của nhiều gói thầu thuộc Dự án của các chủ đầu tư, BQLDA lập không chính xác. Qua kiểm toán, KTNN phát hiện giảm trừ dự toán các hợp đồng do các bên mời thầu mà khối lượng lớn hơn so với thiết kế bản vẽ thi công với số tiền 7.353,6 triệu đồng. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 14 chưa chặt chẽ, nội dung không nêu rõ căn cứ và lý do hội đồng xét thầu đưa ý kiến đánh giá không đạt về yêu cầu năng lực liên quan đến mục ITP 4.5 của hồ sơ thầu đối với 2 nhà thầu không đạt yêu cầu về năng lực là liên danh Công ty CP xây dựng Ngọc Á Châu với Công ty TNHH xây dựng cầu đường Đại Việt.

Giá trị dự toán gói thầu của 6 hạng mục cống dẫn nước thuộc Tiểu dự án 1 và 5 gói thầu thuộc Tiểu dự án 2 thuộc BQLDA tỉnh Sóc Trăng được phê duyệt chưa chính xác, dẫn đến việc dự toán các gói thầu sau khi kiểm tra tính toán lại thấp hơn so với giá trúng thầu được phê duyệt. Việc lập và phê duyệt dự toán làm cơ sở mời thầu không đúng quy định như nêu trên dẫn đến kết quả đấu thầu, xét thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu có thể bị sai lệch.

Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL - Bài 2: Hàng loạt sai sót làm giảm hiệu quả kinh tế

Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL là cần thiết, nhưng quá trình triển khai còn để xảy ra nhiều sai sót (ảnh minh họa). 

Kết quả đấu thầu 1 số gói thầu tại CPO, BQLDA tỉnh An Giang không được đăng tải trên các tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu là chưa tuân thủ đúng quy định Luật Đấu thầu và Nghị định 85 của Chính phủ. Hình thức hợp đồng của 6/6 công trình thuộc TT Nước sạch tỉnh Kiên Giang được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu (Hợp đồng trọn gói) không phù hợp với mẫu hợp đồng của WB.

Hình thức hợp đồng 02 gói thầu được BQLDA Kiên Giang ký kết với nhà thầu không phù hợp với quy định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Gói thầu khảo sát và tư vấn lập Dự án đầu tư thực hiện hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh không phù hợp với hình thức hợp đồng trọn gói được phê duyệt… Hợp đồng thuê tư vấn thiết kế, lập dự toán được kí giữa BQLDA tỉnh Sóc Trăng với nhà thầu không tuân thủ theo mẫu Hợp đồng tư vấn đã được quy định tại Thông tư 08 của Bộ Xây dựng, nội dung không có các quy định ràng buộc nhà thầu khi có sai phạm, do đó nhà thầu thiết kế có nhiều sai phạm trong công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán nên chủ đầu tư không thể xử phạt những thiệt hại do nhà thầu gây ra. Hợp đồng khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc hợp phần CCN&VSNT được ký giữa TT Nước sạch tỉnh An Giang với nhà thầu tư vấn không được các bên thực hiện…

Làm giảm hiệu quả kinh tế tính hiệu lực của Dự án

Trong quá trình triển khai các phần việc có liên quan đến phục vụ Dự án do CPO đảm nhiệm bị kéo dài và chậm tiến độ ở một số nội dung: Công tác tuyển chọn tư vấn giám sát và đánh giá năm 2014 do CPO thực hiện bị chậm 12 tháng so với yêu cầu; tiến độ thực hiện Hợp phần 1 đã được khắc phục nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Công tác đấu thầu chậm trễ ở các gói nghiên cứu kỹ thuật cũng như việc triển khai 6 mô hình thí điểm về hiệu suất dùng nước. Qua kiểm toán cho thấy nhiều hạng mục, gói thầu thuộc Dự án còn chậm bàn giao, đưa vào sử dụng theo quy định của Hợp đồng. Cụ thể: 6 gói thầu thuộc TT Nước sạch Kiên Giang quản lý chậm bàn giao từ 1,5 - 2,5 tháng; 7 gói thầu thuộc BQLDA tỉnh Sóc Trăng chậm 3 - 9 tháng, 7 gói thầu thuộc TT Nước sạch tỉnh Sóc Trăng chậm 4 - 13 tháng… Nguyên nhân, ngoài lí do công tác giải phóng mặt bằng bị kéo dài; công tác khảo sát chưa tốt dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế, lập dự toán và lập biện pháp thi công chưa phù hợp với thực tế thi công tại một số Tiểu dự án.

Điều đáng nói, chất lượng công trình được KTNN chỉ ra là chưa ổn ở nhiều hạng mục. Qua kiểm tra hiện trường một số công trình đang trong thời gian bảo hành thuộc Tiểu dự án do BQLDA Sóc Trăng được giao quản lý, tình trạng hạng mục sơn tường hàng rào, nhà quản lý đã bong tróc, bảng hiệu công trình bị vỡ. Công tác khoan giếng do gặp sự cố dẫn đến không thể tiếp tục khoan theo thiết kế của Gói thầu số 01 tại Tiểu dự án CCN&VSNT tỉnh Sóc Trăng…

Trong việc thực hiện các quy định của Hiệp định về vay vốn, CPO lập báo cáo tiến độ gửi WB chưa đạt yêu cầu tại khoản A, mục II, Kế hoạch 2 thực hiện Dự án. Cụ thể: Dự án có hiệu lực từ 10/2011 nhưng báo cáo tiến độ thực hiện dự án lần 1 đến tháng 7/2012 mới được nộp cho WB, báo cáo tiến độ lần 2 đến tháng 3/2013 mới được lập, báo cáo lần 3 đến tháng 10/2013, lần 4 đến tháng 1/2015.

Việc thực hiện các quy định của Sổ tay vận hành Dự án: Ban CPMU chưa lập báo cáo giám sát về giám sát chính sách an toàn xã hội đối với hợp phần 2 của năm 2012 là thực hiện chưa phù hợp quy định của Sổ tay thực hiện Dự án; ký hợp đồng với Ban tư vấn giám sát và đánh giá Dự án (7/2014) để lập các báo cáo đánh giá còn chậm so với yêu cầu; chưa làm báo cáo tiến độ theo quy định gửi WB trong thời gian từ 31/1/2012 đến 8/2014… Những tồn tại nêu trên được cho là đã làm giảm tính hiệu lực, tính kinh tế của Dự án./.  

Bình Minh
Bạn đang đọc bài viết Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL - Bài 2: Hàng loạt sai sót làm giảm hiệu quả kinh tế tại chuyên mục Công lý 24h của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin phản hồi về Ban chuyên đề Công lý 24h, Email: 24hcongly@gmail.com, Hotline 090.328.3333

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật