Báo Công lý
Chủ nhật, 21/10/2018

Sai sót tại Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1: EVN phớt lờ báo cáo Bộ Công thương

17/10/2017 12:29 UTC+7
(Công lý) - Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Dự án đã để xảy ra nhiều sai sót, gắn liền với đó là trách nhiệm của chủ đầu tư…

Thiếu đánh giá tác động môi trường

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư từ khi triển khai đến ngày 26/4/2013 và Tổng Công ty Phát điện 1 (Genco 1) làm chủ đầu tư đến khi công trình đưa vào vận hành phát điện thương mại. Ban quản lý (BQL) Dự án nhiệt điện 3 làm đại diện chủ đầu tư. Mục tiêu của Dự án nhằm cung cấp điện cho hệ thống điện miền Nam và hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống. Đây là Dự án nhóm A, có công suất 1.200MW có tổng mức đầu tư 18.981.113,6 triệu đồng.

Được chú trọng đầu tư là vậy, thế nhưng, trong quá trình thực hiện, Dự án đã xảy ra nhiều sai sót, gắn liền với đó là trách nhiệm của EVN và Genco 3. Những sai sót này đã được Kiểm toán nhà nước chỉ rõ trong quá trình thực hiện kiểm toán từ tháng 8-10/2016. Trong báo cáo kiểm toán, KTNN gửi kèm văn bản số 613/KTNN - TH cho Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 (ngày 13/12/2016) nêu rõ những sai sót này.

Cụ thể, trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án, chủ đầu tư đã không chỉ đạo thực hiện khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế cơ sở còn hạn, dẫn đến việc phải thay đổi phương án thi công, từ đó làm cho công tác lập tổng mức đầu tư ban đầu không chính xác.

Thuyết minh thiết kế cơ sở điều chỉnh thiếu nội dung đánh giá ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, chưa đúng với Nghị định 112/2006/NĐ-CP và Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Nguồn vốn của Dự án chưa được tổ chức cho vay vốn thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ là chưa đúng với Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

EVN phê duyệt, điều chỉnh dự án khi chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo tác động môi trường là chưa thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường. Mặt khác, trong quá trình thẩm định thiết kế cơ sở, EVN không gửi báo cáo đầu tư đến Bộ Công thương tham gia ý kiến là chưa tuân thủ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 1370/BCT-NL của Bộ Công thương về ủy quyền thẩm định, phê duyệt đối với các dự án nhiệt điện than.

Ngoài ra, Báo cáo kết quả thẩm định của Tổ thẩm định thuộc EVN không đầy đủ nội dung: Tiến độ thực hiện dự án, phân tích tài chính… các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường của Dự án theo quy định tại Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Sai sót tại Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1: EVN phớt lờ báo cáo Bộ Công thương

Nhiều sai sót trong quá trình thực hiện Dự án, cùng với trách nhiệm của cá nhân, tập thể thuộc EVN, Genco 1 được chỉ ra trong Báo cáo kiểm toán

Hàng loạt sai sót làm tăng tổng mức đầu tư

Ngoài các sai sót nêu trên, thiết kế cơ sở điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-EVN có nội dung móng ống khói không phù hợp giữa thiết kế và dự toán làm sai giá trị tổng mức đầu tư. Ngoài ra, nguyên nhân làm Tổng mức đầu tư tăng nhưng chưa chính xác do một số hạng mục, chi phí chưa được tính toán cụ thể, chi tiết, chỉ tạm tính để dự trù vốn đầu tư: Hệ thống thải tro xỉ theo phương án trải xỉ ướt hoặc khô, chi phí dịch vụ tư vấn nước ngoài…

Một số vật tư, thiết bị thay đổi đặc tính kỹ thuật so với hợp đồng EPC số tiền hơn 178 triệu đồng; BQL Dự án chưa thương thảo lại giá trị với nhà thầu EPC; thanh quyết toán công tác bể chứa nước hạng mục Bãi xỉ khi chưa phê duyệt điều chỉnh dự toán cho phù hợp giá trị 7,9 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2016, các bên chưa lập hồ sơ quyết toán doanh thu chạy thử để xác định chi phí này với giá trị 438 triệu đồng… BQL Dự án  nhiệt điện Duyên Hải 1 thanh toán một số chi phí đầu tư ngoài Tổng mức đầu tư số tiền 3.308.349 triệu đồng.

Dự án cũng bị chỉ rõ những tồn tại trong việc thực hiện Luật đấu thầu. Cụ thể, BQL Dự án không trình EVN thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu khảo sát và lập dự án đầu tư Dự án theo Luật đấu thầu; chưa lập, trình EVN thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu gói Tư vấn giám sát thi công hợp đồng EPC… BQL Dự án không tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu số 1 là không tuân thủ Nghị định 85 của Chính phủ.

Trong công tác đàm phán, kí kết hợp đồng, BQL Dự án đàm phán, kí kết hợp đồng chậm 4 tháng so với yêu cầu tại Nghị quyết số 497/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị EVN…

(Còn nữa)…

Thanh Hân - Bình Minh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật