Báo Công lý
Thứ Ba, 16/7/2019

Giải quyết tranh chấp tại tòa nhà Artemis: Nhiều nội dung phản ánh của cư dân chưa đúng

10/11/2018 12:20 UTC+7
(Công lý) - Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra và kết luận nhiều nội dung phản ánh của cư dân sinh sống tại Tòa nhà Artemis số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội là chưa đúng.

Liên quan đến việc một số cư dân sinh sống tại Tòa nhà Artemis số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phản ánh những vi phạm của Công ty cổ phần ACC - Thăng Long (Chủ đầu tư Tòa nhà Artemis), Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra và kết luận nhiều nội dung phản ánh của cư dân là chưa đúng.

Trước những thông tin của công dân phản ánh Công ty cổ phần ACC - Thăng Long (Chủ đầu tư Tòa nhà Artemis) có một số vi phạm trong việc xây dựng, vận hành tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì phối hợp với đại diện UBND quận Thanh Xuân, UBND phường Khương Mai, Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân làm việc với đại diện Công ty cổ phần ACC - Thăng Long để làm rõ các nội dung theo phản ánh của công dân và kiểm tra hiện trạng tại Tòa nhà Artemis.

Giải quyết tranh chấp tại tòa nhà Artemis: Nhiều nội dung phản ánh của cư dân chưa đúng

Văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội kết luận những phản ánh của cư dân về Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long

Tiến hành kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội tập trung vào những nội dung phản ánh gồm: Công ty cổ phần ACC - Thăng Long lợi dụng uy tín của Bộ Quốc phòng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mập mờ trong giấy phép xây dựng; chủ đầu tư thuê đơn vị quản lý nhà chung cư không chuyên nghiệp; không tổ chức hội nghị nhà chung cư; không phân định rõ ràng về sở hữu chung - riêng của tòa nhà (khu đất tam giác); thiếu minh bạch trong thu chi, quản lý quỹ bảo trì của tòa nhà.

Quá trình kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội nhận thấy, về hồ sơ pháp lý của dự án: Ngày 16/8/2010, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2978/QĐ-BQP về việc phê duỵệt phương án sử dụng đất quốc phòng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tại số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội (chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng) vào mục đích đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cho thuê của Công ty ACC/BQP.

Ngày 09/4/2015, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân có Tờ trình số 1035/TTr-BTL gửi Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng tại số 3 Lê Trọng Tấn theo Thông tư 35, 55 sang hình thức BT (Xây dựng - chuyển giao). Ngày 03/7/2015, Bộ Quốc phòng có Văn bản số 5740/BQP-Kte gửi Thủ tướng Chính phủ xin phép được chuyển mục đích, chuyển quyền sử đụng đất quốc phòng theo hình thức bán chỉ định tại số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày 10/7/2015, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5366/VPCP-KTN lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Hà Nội về việc cho phép Quân chủng PK-KQ tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc của Quân chủng và sử dụng đất để thực hiện hợp đồng BT.

Trên cơ sở ý kiến đồng thuận của Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội, ngày 30/11/20158, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 2171/TTg-KTN cho phép Quân chủng Phòng không- Không quân tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc của Quân chủng theo Hợp đồng BT. Ngày 28/3/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1166/QĐ-BQP trong đó nêu rõ: chấm đứt thực hiện Quyết định 2978/QĐ-BQP và giao cho Công ty ACCv- Thăng Long làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc của Quân chủng Phòng không - Không quân theo hình thức Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) và được sử dụng quỹ đất tại số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 05/4/2016, Quân chủng Phòng không - Không quân và Công ty cổ phần ACC - Thăng Long ký kết Hợp đồng xây dựng chuyển giao dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, công trình kiến trúc của Quân chủng Phòng không - Không quân số 01/HĐBT. Ngày 30/9/2016, UBND TP Hà Nội có Quyết định chủ trương đầu tư số 5469/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh các nội dung chủ trương của Dự án Trung tâm thương mại, vãn phòng và căn hộ Aitemis tại số 3 Lê Trọng Tấn. Ngày 30/11/2016, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 6615/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.099m2 đất tại số 3 Lê Trọng Tấn do Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý; giao cho Công ty cổ phần ACC - Thăng Long để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Artemis, thanh toán dự án BT theo Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/01/2017, Sở Xây dụng Hà Nội có Văn bản số 816/SXD-QLN thông báo đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Artemis. Tiếp theo, Cục Cảnh sát PCCC và CNHH - Bộ Công an có Văn bản số 3558/PCCC&CNCH-P6 nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với Tòa nhà Aitemis. Ngày 15/8/2017, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng có Văn bản số 74/GĐ-GĐ3 chấp thuận cho phép chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Artemis vào sử dụng theo đúng quy định.

Giải quyết tranh chấp tại tòa nhà Artemis: Nhiều nội dung phản ánh của cư dân chưa đúngGiải quyết tranh chấp tại tòa nhà Artemis: Nhiều nội dung phản ánh của cư dân chưa đúng

Văn bản của Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long đề nghị điều chỉnh nột số hạng mục Toà nhà Artemis

Sở Xây dựng Hà Nội kết luận nội dung công dân phản ánh “Chủ đầu tư lợi dụng uy tín của Bộ Quốc phòng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mập mờ trong giấy phép xây dựng” là không đúng. Bởi lẽ, việc chuyển đổi mục đích sử dung đất và giấy phép xây dựng công trình Tòa nhà Artemis đã được Công ty cổ phần ACC - Thăng Long tuân thủ theo các quy định của pháp luật và có đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan.

Về nội dung công dân cho rằng “Chủ đầu tư thuê đơn vị quản lý nhà chung cư không chuyên nghiệp”, qua kiểm tra Sở Xây dựng Hà Nội nhận thấy trước đây chủ đầu tư đã ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Savills Việt Nam và Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT để quản lý vận hành Tòa nhà Artemis. Cả hai đơn vị trên đều được Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản công nhận đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do cư dân không đồng ý với chất lượng phục vụ của hai đơn vị trên nên hai đơn vị này đã xin rút hợp đồng dịch vụ. Hiện tại chủ đầu tư đang trực tiếp quản lý vận hành tòa nhà. Việc quản lý vận hành của Chủ đầu tư đã được Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng chấp thuận đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư. Sở Xây dựng Hà Nội kết luận việc công dân cho rằng ‘‘Chủ đầu tư thuê đơn vị quản lý nhà chung cư không chuyên nghiệp” là không đúng.

Về thu chi, quản lý quỹ bảo trì của tòa nhà, qua kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội nhận thấy số tiền kinh phí bảo trì của Toà nhà Artemis mà chủ đầu tư đã thu, chi theo đúng quy định nên việc công dân phản ánh “Chủ đầu tư thiếu minh bạch trong thu chi, quản lý quỹ bảo trì của tòa nhà” là chưa có cơ sở. Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội kết luận một số cư dân phản ánh “Chủ đầu tư không tổ chức hội nghị cư dân, thành lập Ban quản trị tòa nhà” là không đúng, bởi lẽ Công ty cổ phần ACC - Thăng Long đã tổ chức nhiều cuộc họp để bầu Ban quản trị tòa nhà.

Vấn đề công dân phản ánh “Chủ đầu tư không phân định rõ ràng về sở hữu chung - riêng của tòa nhà (khu đất tam giác theo quy hoạch được duyệt là vườn hoa, hiện nay được xây dựng thành nhà 3 tầng cho thuê bán bia)”, Sở Xây dựng Hà Nội nhận thấy, theo quy hoạch tổng mặt bằng được Sở Quy hoạch kiến trúc phê duyệt kèm theo Văn bản số 5915/QHKT-TMB-PAKT ngày 10/10/2016, Khu số 3 (khu đất tam giác) là khu cây xanh - kỹ thuật. Khi kiểm tra thì tại khu đất hình tam giác có một ngôi nhà 3 tầng; tầng 1 bố trí hệ thống trang thiết kỹ thuật, tầng 2, 3 chủ đầu tư cho thuê để kinh doanh là sử dụng sai công năng một phần diện tích của khối công trình kỹ thuật nên nội dung công dân phản ánh là có cơ sở.

Ngay sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội về nội dung trên, ông Lê Hải Nam, Trưởng phòng Pháp chế Công ty cổ phần ACC - Thăng Long cho biết, Công ty đã ngừng cho thuê kinh doanh tại tầng 2, tầng 3 của khối nhà kỹ thuật (khu đất tam giác); đồng thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh một số hạng mục của tòa nhà để phát huy được tối đa công năng sử dụng nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu sinh hoạt của cư dân sinh sống tại đây.

Báo Công lý sẽ tiếp tục phản ánh về tranh chấp quyền lợi giữa chủ đầu tư và các cư dân tại Dự án này khi có tình tiết mới.

Trần Quang Huy

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật